Omstritt byggprojekt rullar vidare

19 radhus ska byggas mellan Fagersjövägen och Kontoristvägen.
19 radhus ska byggas mellan Fagersjövägen och Kontoristvägen.
Inget har hänt på snart två år. Nu rullar planeringen av nya hus i Fagersjöskogen vidare.

19 radhus och 71 hyresrätter fördelade på tre nya flerbostadshus planeras vid Kontoristvägen/Fagersjövägen i Hökarängen. Det är inget stort projekt i volym – men det är ändå kontroversiellt. Under samrådet 2015 kom det, enligt stadsbyggnadskontoret, in ungefär 60 yttranden och över 200 namnunderskrifter mot förslaget.

– Det mesta handlar om synpunkter från grannar som har fokus på vad som händer i deras närmiljö, säger ansvarig stadsplanerare, planhandläggaren Maria Tognolina.

Även naturvännerna har synpunkter då byggplanerna innebär att Fagersjöskogen naggas i kanten.

– Det är ineffektiv markanvändning att anlägga radhus i den här typen av naturmark. Naturvärdena är generellt höga i Fagersjöskogen, säger Anders Tranberg, söderortsbo och ordförande i Stockholms naturskyddsförening.

Ett av flerbostadshusen är planerat i en våtmark som anses särskilt värdefull.

– Det är alsumpskog som övergår i björk och asp. En riktigt fin lövblandskog. Stockholm har få våtmarker så dem borde man undvika att bebygga, menar Anders Tranberg.

Efter samrådet 2015 har projektet legat vilande i väntan på att länsstyrelsen skulle bevilja dispens mot förbudet att avvattna mark. Dispensen är nu klar. Inom kort ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till synpunkterna från samrådet – och staka ut riktningen för den fortsatta planeringen.

Föreslår ni några ändringar med tanke på alla åsikter som kommit in?

– Ja, men jag vill inte kommentera vilka eftersom det inte är offentligt än. Vi kommer att redovisa det för politikerna tillsammans med redogörelsen över de synpunkter som kommit in, säger Maria Tognolina.

LÄS MER om alla bostäder som planeras i Hökarängen – i vår papperstidning på tisdag.