Otillåtna tomter upptäckta – vid renovering

-
Haninge bostäder storrenoverar husen och tomterna i Rosgården i Tungelsta.
Christoph Vejde fick sparken som vd i Haninge bostäder i oktober.
Christoph Vejde, vd på Haninge bostäder.
Haninge bostäders hyresgäster i Tungelsta har byggt ut sina tomter i flera år – helt utan tillstånd. I samband med storrenoveringen sätter hyresvärden nu stopp. "Detta handlar delvis om dålig kontroll från vår sida", säger vd Christoph Vejde.

Haninge bostäder genomför just nu en påkostad renovering av sitt 80-talskvarter i Rosgården i Tungelsta. Fasaderna målas och staketen byts ut. 113 lägenheter ryms i de två trähusen som i flera år ansetts eftersatta, och nu får ett välkommet ansiktslyft.

Men det allmännyttiga bolagets renovering har väckt starka känslor hos en del hyresgäster – och skapat förvirring hos hyresvärden. Anledningen är att de flesta hyresgäster på bottenplan på egna initiativ byggt ut sina tomter under åren. I vissa fall har hyresgästerna lagt pengar på växter, träd, buskar och egna staket.

I samband med renoveringen har Haninge bostäder nu sagt stopp och belägg.

– Hyresgäster har på eget bevåg förstorat sina uteplatser utan tillstånd från oss. Och karaktären har försämrats genom hemsnickrade staket, säger Christoph Vejde, vd på Haninge bostäder.
– En del är ju skickliga, andra har tummen mitt i handen, fortsätter han.

Haninge bostäder tar nu ”tillbaka” tomterna, som Christoph Vejde uttrycker det, och minskar dem till de ursprungliga storlekarna. Detta innebar, inledningsvis, en stor irritation, berättar Christoph Vejde.
– Vi tar nu bort samtliga staket, och de buskar som står för nära husen eller som är i vägen för de nya staketen, säger Christoph Vejde.

Hur kan hyresgästerna själva ha utökat sina tomter?

– Husen byggdes 1985, och detta handlar delvis om dålig kontroll från Haninge bostäders sida. Tidigare personal har varit slapphänt och inte sagt ifrån när man sett tomter byggas ut. En del hyresgäster säger att de fått löften av bovärdar att få bygga ut. Men vi har fått andra svar från de namngivna bovärdarna, och då blir det ord mot ord, säger Christoph Vejde.
– Men vad som sagts och inte sagts låter vi vara osagt, det är bara spekulationer. Det viktiga nu är att vi får ordning på området.

En hyresgäst, som inte vill gå ut med sitt namn, tycker att Haninge bostäder borde hanterat renoveringen bättre.
– Många med uteplats förlorar alla sina växter. Haninge bostäder sågar ner så mycket, fruktträd, bärbuskar och andra växter. Många har lagt ner tusentals kronor på detta. Man känner sig frustrerad. Vi får inte heller någon ersättning för det som förstörs, säger hyresgästen.

Christoph Vejde menar att det varit nödvändigt att göra åtgärderna för att få ordning på området.
– Jag hade också reagerat om jag tappat tomtyta. Men vår uppfattning är att många fler hyresgäster är med på tåget nu än tidigare, säger han.

Fasaderna har varit i riktigt dåligt skick, enligt Christoph Vejde.
– Därför måste man göra ett helhetsgrepp, hela området har sett väldigt skräpigt ut. Det har fått en stämpel av förfall. I slutändan är jag helt övertygad om att folk får det bra. Det blir jättefint när det är klart, säger Christoph Vejde.

Det var i våras som ombyggnaden inleddes. Renoveringen väntas bli klar sensommaren 2017.

Ombyggnadsprojektet – som uppgår till 25 miljoner kronor – är en saftig investeringspost för Haninge bostäder. Och den påbörjas alltså samma år som bolaget slutligen dömts att betala upphandlingsskadeavgiften på nio miljoner kronor för hyresrättsprojektet i Vega.

– Större delen av vår underhållsbudget går till Rosgården i år, säger Christoph Vejde.