Överklaganden för Villa Karlshäll avslås

Villa Karlshäll i Västra Yttringe, Lidingö.
Får byggas om, anser Länsstyrelsen.
Lidingö stad planerar att bygga fyra lägenheter i Villa Karlshäll på Elfviksvägen.
Beskedet möttes av protester – men nu avslår Länsstyrelsen alla överklaganden.

De planerade bostäderna i Villa Karlshäll har blivit omstridda. Kommunen vill bygga fyra lägenheter och parkeringsplatser utanför den tidigare förskolan.

För att göra ombyggnaden behövs ett bygglov, något som snabbt överklagades, såväl Irans ambassad som flera boende i närheten lämnade in sina klagomål.

Flera klagande bor för långt bort

Överklagandena har behandlats av Länsstyrelsen, som nu har fattat sitt beslut. Enligt Länsstyrelsen bor bara några av de klagande privatpersonerna så nära Villa Karlshäll att de kan anses ha rätt att klaga. Däremot har Länsstyrelsen tagit hänsyn till överklagandet från Irans ambassad.

Överklagas senast till midsommar

Länsstyrelsen anser i sin bedömning inte att bygglovet strider mot detaljplanen för området. Den bullermätning, som grannar efterfrågat, behövs inte göras på detaljplanerat område. Länsstyrelsen avslår därmed alla överklaganden.

Beslutet har skickats till ambassaden och grannarna, som kan överklaga till Mark- och miljödomstolen, senast tre veckor efter att de mottagit beslutet. Beslutet skickades ut under förra veckan och överklagandet måste därför vara inne till midsommar.