S överklagar Armada-beslut

Makt och insyn i Armada är flyttad till ett fåtal politiker anser S.
Makt och insyn i Armada är flyttad till ett fåtal politiker anser S.
Nyligen fattade Österåkers fullmäktige ett beslut som enligt socialdemokraterna ger en liten klick politiker makt över kommunens fastighetsbolag Armada. Nu har S anmält beslutet till Förvaltningsrätten.

”Vi anser att förslaget till bolagsordning strider mot kommunallagen då det ger kommunstyrelsen total makt över investeringar, upptagande av lån och andra viktiga ekonomiska frågor” skriver socialdemokraterna i ett pressutskick.

Beslutet det handlar om är nya ägardirektiv för kommunens fastighetsbolag Armada, som, enligt S, ”innebär att kommunfullmäktiges ledamöter berövas den insyn som de har rätt till enligt kommunallagen”.

Om Förvaltningsrätten gör samma bedömning återstår att se.