Välj ditt område
Vart 20 bygglovsärende överklagades på Lidingö 2015.
Vart 20 bygglovsärende överklagades på Lidingö 2015.

Här överklagas flest bygglov i Stockholm

Bostad / Nyheter På Lidingö överklagades 6,3 procent av alla bygglov 2015.
Det gör kommunen till femte värst i länet.

Att få bygglov kan vara en långdragen process – en hel del överklagas längs vägen. På Lidingö överklagas omkring vart 20 ärende – vilket är bland det mesta i Stockholms län.

– Anledningen till att vi har en så hög procent överklagade beslut i jämförelse med andra Stockholmskommuner är troligen för att vi har väldigt engagerade Lidingöbor som är intresserade av gestaltning. Arkitektur har alltid varit i fokus på Lidingö, säger bygglovschefen Agneta Tarandi.

Få överklaganden stoppar bygglov

Kommunen gör inte så mycket åt överklaganden.

– Vi kan inte göra så mycket. Grannarna har alltid rätt att överklaga, säger Agneta Tarandi.

Men i många fall leder ett överklagat bygglov bara till att processen fördröjs, inte att bygglovet inte godkänns.

– I de flesta fall, cirka 90 procent, ändrar inte överprövande myndighet nämndens beslut. Det är väldigt få som går oss emot.

Insyn vanlig orsak till överklagande

Det vanligaste anledningen att överklaga är att man anser att byggandet stör ens vardag.

– Det kan vara att granne anser att det är en betydande olägenhet , till exempel att det innebär mer insyn på tomten eller in i huset, att utformningen inte är anpassad till områdets karaktär eller att den som har sökt  har fått ett avslag för sin ansökan, säger Agneta Tarandi.

2016 överklagades 5 procent av bygglovsärendena på Lidingö, även det en av de högsta siffrorna i länet.


Så stor andel av byggloven överklagades 2015

Källa: Länsstyrelsen

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Högsta Domstolen
Nyheter

Sålde knark i kiosk – får dom prövad

Nyheter

Flera ministrar har fått pulverbrev

Nyheter

Brev med pulver skickat till Ibrahim Baylan

Nyheter

Kör MC i löpspåren – på span efter blottare

Nyheter

Risk för kaos på Medis till helgen

Brott

Hemtjänst stal guldtand från åldring