Paviljongshopping fortsätter

Paviljonger eller modehus är ett tecken i tiden i hela Stockholm.
Paviljonger eller modehus är ett tecken i tiden i hela Stockholm.
Vallentuna kommun fortsätter att lösa lokalproblem med modulhus. Nu ska fem paviljonger ställas upp vid Kårstaskolan.
Totalt har kommunen beställt 96 paviljonger.

Paviljongerna ska stå på plats senast i mars nästa år.

Det kommer att kosta kommun närmare 180 000 kronor att montera paviljongerna. Därtill kommer en månadshyra på drygt 17 000 kronor per månad.

Vallentuna kommun är en storkonsument av paviljonger. Kommunen har ett ramavtal med en leverantör.

Från denna leverantör har kommunen beställt 96 paviljonger. De fem paviljongerna till Kårstaskolan ingår i denna beställning.