Här planeras nya bostäder i Farsta

Idébild på kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Nykroppagatan västerut.
Idébild på kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Nykroppagatan västerut.
Idébild på Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut.
Idébild på Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut.
Idébild på kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Värmlandsvägen mot Nykroppagatan.
Idébild på kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Värmlandsvägen mot Nykroppagatan.
240 nya bostäder planeras byggas på Nykroppagatan i Farsta. Förslaget är just nu på samråd vilket innebär att det är möjligt att komma med synpunkter.

240 nya lägenheter planeras byggas på fyra platser längs med Nykroppagatan och Ölmevägen i Farsta.

74 av dessa blir hyresrätter på Ölmevägen – resterande ska byggas på Nykroppagatan varav 80 blir hyresrätter och 84 bostadsrätter.

Gatan flyttas

Förslaget innebär även en förflyttning av Nykroppagatan. Gatan byggs om för att kunna förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken samt möjliggöra bebyggelse på den norra sidan.

En gång- och cykeltunnel och gatuparkering planeras även att tas bort, och fler träd ska planteras längs gatan.

Nykroppagatan är ett av projekten inom Tyngdpunkt Farsta. Mellan 20 februari och 3 april är projektet på samråd vilket innebär att medborgarna får lämna synpunkter angående bygget.