Här planeras 2000 nya bostäder i Kista

Gångfartsområde i kanten av kvartersparken. Bild: LAND Arkitekter
Gångfartsområde i kanten av kvartersparken. Bild: LAND Arkitekter
Oddeparken med bevarat alkärr. Bild: LAND Arkitekter
Oddeparken med bevarat alkärr. Bild: LAND Arkitekter
Naturen ska bevaras i området. Bild: LAND Arkitekter
Naturen ska bevaras i området. Bild: LAND Arkitekter
Det planerade Oddetorget. Bild: LAND Arkitekter
Det planerade Oddetorget. Bild: LAND Arkitekter
Flera nya områden planeras. Bild: Stockholms stad
Flera nya områden planeras. Bild: Stockholms stad
I Kista planeras det för 6000 nya bostäder, och det kan bli ännu fler när företagsområdet ska blandas upp med vardagsliv.
Gamla IBM ska bli ett nytt bostadskvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, torg, butiker och stråk och parker.

I kvarteret där IBM tidigare hade sitt kulturhistoriskt värdefulla kontorskomplex vid Hanstavägen i nordvästra Kista planeras ett helt nytt kvarter med cirka 2000 bostäder varav 1100 planeras som bostadsrätter, 550 som hyresrätter, och 350 studentlägenheter samt ett gruppboende.

Det blir även förskolor, torg, parker och butiker i området. Naturen omkring ska tas tillvara enligt planerna.

Det före detta IBM-kontorshuset ska bevaras, men byggs om för att inrymma bland annat bostäder i stället.

På tisdag den 20 mars är sista dagen att tycka till om planen. Läs mer om planerna för kvarteret Odde 1 på Stockholms stads hemsida.