Här planeras för 100 hyresrätter och förskola

Förskolan och bostäderna planeras till området intill tvärbanans hållplats.
Förskolan och bostäderna planeras till området intill tvärbanans hållplats.
Bristen på förskoleplatser på Stora Essingen kan vara på väg att lösas.
Familjebostäder vill uppföra en förskola med fyra avdelningar i stadsdelen samtidigt som man bygger omkring hundra nya hyresrätter.

Ända sedan förskolan Skogsmarken, som bara hade tillfälligt bygglov, tvingades slå igen har Stora Essingen varit i behov av fler förskoleplatser. Nu kan en permanent lösning vara på väg.

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder vill bygga bostäder på Stora Essingen och samtidigt uppföra en förskola med fyra avdelningar.

– Det här är en av lösningarna som vi har jobbat hårt med. Hela staden har insett allvaret och jag är nöjd med att vi nu har kommit så här långt, säger Arvid Vikman (S) som är ordförande i stadsdelsnämnden på Kungsholmen.

De barn som förlorade sin plats när Skogsmarken stängde har idag fått nya platser på Stora Essingen. Samtidigt finns fortfarande många barn på Stora Essingen som tvingas gå på förskola på Kungsholmen.

Byggstart möjlig 2019

Området där Familjebostäder vill bygga ligger alldeles intill tvärbanans hållplats. Frågan tas upp i Exploateringsnämnden på torsdag och nämnden väntas då ta beslut om att anvisa marken till Familjebostäder. Det är mer än tio år sedan staden senast gav en markanvisning på Stora Essingen.

Den preliminära tidsplanen pekar på att en byggstart skulle kunna vara möjlig under 2019. En första inflytt beräknas kunna ske två år senare.

– Man kan alltid önska en snabbare lösning men det viktigaste är att det blir en permanent förskola och inte en tillfällig som kan överklagas, säger Arvid Vikman.

I ett annat projekt i samma del av Stora Essingen planerar AMF Fastigheter att omvandla kontorsfastigheten Ångtvätten till bostäder.