Planerna för ögonsjukhuset går vidare

S:t Eriks ögonsjukhus
S:t Eriks ögonsjukhus
Planerna för bostäder vid S:t Eriks ögonsjukhus går vidare.
På nästa möte i stadsbyggnadsnämnden väntas planarbetet startas.

Mitt i har tidigare berättat om planerna för platsen vid Fleminggatan där bland annat S:t Eriks Ögonsjukhus ligger i dag. Sjukhuset flyttas till Nya Karolinska i Hagastaden och när det är klart 2020 vill landstinget bebygga marken med bostäder.

Nu tas ett stort steg mot förverkligande av planerna. På nästa möte i stadsbyggnadsnämnden ska politikerna besluta om att börja planlägga området.

Tidigare har det talats om mellan 400-600 bostäder men i dokumentet från stadsbyggnadsnämnden nämns inga specifika siffror. Däremot nämner man värdet av att bevara den gamla stenstadens karaktär och de kulturhistoriska värdena i området.Om allt följer tidsplanen kan detaljplanen vara antagen år 2019, lagom till att sjukhuset flyttar från platsen.

Planområdet

Inom det streckade området kan bostadsbyggandet ske