Positiv påverkan av hyresrätter visas

Bostad En tredjedel av de cirka 22 000 bostäder som byggts i Stockholmsregionen de senaste tre åren har varit hyreslägenheter. Under samma period har befolkningen ökat med 110 000 personer, enligt Hyresgästföreningen som anser att fler bostäder måste byggas för att Stockholm ska fortsätta utvecklas. Nu har Hyresgästföreningen i Stockholm startat en kampanj för att visa hyres­rätternas betydelse för tillväxt och för invånarna.

– Vi lyfter fram personer som har egen erfarenhet av hur hyres­rätten har påverkat deras liv i positiv riktning, säger Heléne Lilja, kommunikationschef för regionen.