Priserna har ökat mer än inkomsterna

Bostad Ökade inkomster är den främsta anledningen till att småhuspriserna har ökat i landet och i länet, enligt Boverket. Priserna på småhus i Stockholms län har ökat med 162 procent mellan 1996 och 2011. Det är näst mest efter Skånes län, visar den nya rapporten.

I Stockholms län har bostadspriserna ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna per capita. Inkomsterna i länet låg 1996 högre än resten av Sverige, men har därefter ökat i samma takt som genomsnittet under perioden.

Stigande inkomster leder till att viljan att konsumera större och bättre bostäder ökar, menar Boverket. I kombination med att boendetätheten ökar, som i Stockholms län, stiger efterfrågan på bostäder ännu mer.