Professorn sågar skyskrapor: ”Masspsykos”

Skyskrapor - Claes Caldenby
Professor emeritus, Claes Caldenby är kritisk till ensidigheten i byggnadsdebatten.
Stockholm måste bygga tätare och på höjden. Det säger den amerikanske ekonomen Edward Glaeser i DN.
Åsikten är i majoritet i debatten, enligt Claes Caldenby, professor i arkitektur. Men det finns många baksidor.
– Vi är på väg in i en olycklig situation.

”Fler skyskrapor i Stockholm blir nytta för hela Sverige”, så citeras Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvarduniversitetet i USA, i DN.

Han är känd för att ha skrivit boken ”Stadens triumf”, och tror på idén om storstäder som mötesplats och är kritisk till utbredda stadslandskap.

Enligt Glaeser är fördelarna med att bygga tätare och på höjden främst att den ekonomiska tillväxten tillåts florera. Men han ser också psykologiska aspekter.

– Undersökningar visar att människor i städer ofta känner sig friare och lyckligare, säger han till DN.

Åsikten – en masspsykos

Men det är inte alla som delar bilden.

– Den här diskussionen pågår överallt. Men många tappar perspektivet och bortser från nackdelarna, säger Claes Caldenby, professor emeritus i arkitektur vid Chalmers i Göteborg.

Han tycker sig se att många driver samma linje som Edward Glaeser. Men att de flesta blundar för baksidorna och andra förslag. Något som skulle kunna liknas vid en masspsykos.

De som driver andra åsikter får inte lika stort politiskt gehör

Claes Caldenby, professor emeritus

– Det är väl att ta i, men det lutar åt de hållet när så många driver samma fråga. De som driver andra åsikter får inte lika stort politiskt gehör, säger Claes Caldenby.

Enligt honom finns andra kvalitéer hos en stad än täthet och ekonomisk tillväxt, och tänket att bygga för de centrala delarna gör att många människor i samhället glöms bort.

– Man bortser från grupper som till exempel inte har råd att bo centralt. Det blir även brist på natur och barnmiljön blir lidande. Vi ser hela tiden hur man flyttar kraven på skolgårdar och parker i städerna.

Vidare saknar täthetstänket perspektiv för situationen på landsbygden. Att bara prioritera byggande i centrum och kranskommuner ger dåliga villkor för folk att bo kvar på landsbygden, och spär på den ”urbana normen”, säger Claes Caldenby.

”Vill inte se konsekvenserna”

– Man säger att det inte går att hindra att städer växer. Men det tror jag visst man kan. Bara det att man helt enkelt inte vill det.

– Det är inget fel med att vilja bygga nytt och utveckla, men det är ensidigheten jag vänder mig emot. Vi är på väg in i en olycklig situation med större sociala och ekonomiska klyftor. Många ser det, men vill inte acceptera konsekvenserna.