ANNONS

Hus nära centrum kan växa från 7 till 16 våningar

De planerade sjuvåningshusen vid Sjödalsbacken kan bli 13-16 våningar höga.
De planerade sjuvåningshusen vid Sjödalsbacken kan bli 13-16 våningar höga.
De planerade sjuvåningshusen vid Sjödalsbacken kan i stället bli 13-16 våningar. Totalt handlar det om drygt 200 bostäder, förskola och en skogspark.

Beslut fattas i kommunstyrelsen den 25 maj.
ANNONS

Redan 2013 fanns det planer på att bygga bostäder i tre sjuvåningshus vid Sjödalsbacken och på Klockarvägen. Men det kommunala fastighetsbolaget Huge kunde då inte få ihop projektet ekonomiskt.

Nu har i stället byggbolaget NCC köpt marken av Huge och tagit över byggplanerna, på marken som i dag är obebyggd skogsmark.

På kommunstyrelsen sammanträde onsdag 25 maj ska det beslutas om detaljplanen ska utökas till att tillåta tre punkthus på 13-16 våningar.

– Vi behöver förtäta i centrala lägen och det är bra om vi får komma igång nu med den här långdragna historien, säger Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrelsen samhällsbyggnadsutskott.

S, MP och V har tidigare reserverat sig mot att Huge ska göra sig av med marken till NCC och tycker att kommunen borde ha stöttat Huge mer.

– Vi tycker också att det är bra att det byggs bostäder, men vi anser att man borde vårda projekt där Huge har möjlighet att bygga hyresrätter, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S).

I planen finns också en förskola med fem avdelningar och en skogspark.

Det finns ingen fastställd tidsplan när husen kan komma att stå klara, men tidigast nästa höst kan en ny detaljplan vinna laga kraft.

ANNONS