Radhusförslag sågas: Slöseri med parkmark

Så här är det tänkt att en av radhuslängorna ska se ut.
Så här är det tänkt att en av radhuslängorna ska se ut.
Hur många gamla ekar är 15 nya bostäder värda? Frågan ställs på sin spets i och med ett aktuellt förslag att bygga radhus på parkmark vid infarten till Sköndal.

Mitt i Söderort skrev i början av sommaren om planförslaget. Två radhuslängor med mörka fasader som ska rymma totalt 15 bostäder, planeras på den ekbevuxna parkytan utmed Sköndalsvägen, vid infarten till Sköndal.

Förslaget har varit på remiss och möter nu hård kritik från Farsta stadsdelsförvaltning, som är tveksam till om man alls borde bygga på platsen.

Ska man ändå göra det vill förvaltningen se flerbostadshus i stället för radhus. ”Fler bostäder borde kunna rymmas i förslaget. Ett större antal bostäder skulle också göra det försvarbart att många uppvuxna träd – däribland ekar – kommer att fällas”, skriver stadsdelsförvaltningen i sitt remissvar.

Förvaltningen är också kritisk till att det inte framgår av förslaget vilka ekar som ska bevaras, och att förslaget inte innehåller någon grönkompensation.

På torsdag ska lokalpolitikerna i Farsta stadsdelsnämnd säga sitt om förslaget.