Ränteavdraget kan förändras

Bostad Regeringen oroas över hushållens skuldsättning och att skulderna kan påverka statsfinanserna om räntorna stiger. Därför flaggade man för en eventuell ändring av ränteavdraget i budgeten.

Finansministern vill ha fortsatta samtal med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet för att se vilka åtgärder som krävs för att hålla skuldnivån nere. Hon ser bostadsbristen som stor orsak till hushållens stora skulder och man satsar sex miljarder på ökat bostadsbyggande.

Regeringen och de borgerliga har dessutom enats om amorteringskrav på bolån.

33,9

procent väntas befolkningen i Stockholms län öka fram till 2045. Om 30 år beräknas över tre miljoner människor bo i länet – nästan var fjärde svensk. Snabbast växer Stockholms stad, Nacka, Solna, Huddinge och Sundbyberg.