Rapportera om istappar

Bostad För några veckor skrev Lokaltidningen Mitt i en artikel om istappstelefonen dit vem som helst kan ringa och larma om platser i länet där det finns risk att snö eller istappar faller ner från tak.

Telefonnumret publicerades inte i vissa tidningar. Numret är 020-ISTAPP eller 020-47 82 77.