Rika gillar både rut och rot

Bostad Danderyd är den kommun i landet där störst andel av befolkningen utnyttjar både rot- och rut-avdrag. Kiruna och Dorotea hamnar i andra ändan av skalan enligt siffror från 2012.

Båda avdragen används oftare av personer med hög inkomst, konstaterar Statistiska Centralbyrån.