Rikstens friluftsstad 1 000 bostäder större

Friluftsstaden är ett etablerat bostadsområde. Men också byggarbetsplats länge framöver.
Friluftsstaden är ett etablerat bostadsområde. Men också byggarbetsplats länge framöver.
Rikstens Friluftsstad har växt kraftigt de senaste åren.
Nu höjs ambitionsnivån ytterligare - från 2 500 bostäder till 3 500 bostäder.

Planen från början var att bygga 2 500 bostäder i Rikstens friluftsstad. Men nu ska de bli desto fler. Ett nytt ramavtal tecknades i somras mellan kommunen och Rikstens friluftsstad AB. Bolaget och kommunen jobbar nu med nya detaljplaner. Bland annat ska området växa utmed den gamla landningsbanan.

– Det blir fler bostäder. Sedan gör färre och större detaljplaner att takten höjs, säger Antonio Ameijenda som är mark- och exploateringschef på Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har tidigare satt målet att göra möjligt för 4 000 nya bostäder på 4 år. Och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) ser ingen avmattning i efterfrågan eller viljan att bygga bostäder i kommunen.

– Jag har träffat flera investerare som är väldigt angelägna om att komma igång. Det är helt andra markpriser här i Botkyrka än längre in mot stan, dessutom har vi Förbifart Stockholm som ”hemligt vapen” som gör Botkyrka än mer intressant för investerare, säger Ebba Östlin.

Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att nyheter i det nya avtalet är att bebyggelsens utformning och gestaltning ska preciseras i kommande exploateringsavtal. Dessutom ska kommunen och Rikstens Friluftsstad AB gemensamt jobba för att byggherrarna ska erbjuda kommunen att hyra eller köpa lägenheter för tillfälliga boenden eller omsorgsboende.