Ekar får ge plats för radhus

De planerade radhusen sedda från Sköndalsvägen.
De planerade radhusen sedda från Sköndalsvägen.
Mörka träskivor ska ge fasaden ett robust uttryck.
Mörka träskivor ska ge fasaden ett robust uttryck.
Sköndal fortsätter att växa bit för bit. På en grönyta med ekar utmed Sköndalsvägen vill staden bygga två radhuslängor med totalt 15 bostäder.

Husen ska ligga där Sköndalsvägen kröker sig, inte långt från Trafikplats Gubbängen. Radhusens fasad med mörka träskivor ska ge ett ”robust och naturliknande uttryck” skriver stadsbyggnadskontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Apropå natur: På platsen där husen ska byggas växer idag en dunge med ekar. De flesta kommer att bevaras men två av träden måste enligt stadsbyggnadskontoret huggas ner för att ge plats för de nya bostäderna.

Redan innan sommaren får berörda tycka till om förslaget när det går ut på samråd.