Dags att rösta fram Årets byggnad i Sundbyberg

Från och med i dag och fram till 19 maj kan du gå in och rösta på din favorit.
Från och med i dag och fram till 19 maj kan du gå in och rösta på din favorit.
För tredje året i rad ska kommunen nu utse Årets byggnad – det snyggaste huset som byggdes under 2018.
Från och med i dag och fram till 19 maj kan du gå in och rösta på din favorit.

2017 delade kommunen för första gången ut priset till Årets byggnad. Och nu är det  dags igen.

Priset instiftades för att uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur.

Från och med 30 april till och med 19 maj kan alla som vill gå in och rösta fram sin favorit.

Vinnaren presenteras på vårmarknaden och på kommunens hemsida den 23 maj.

De fem bidragen

De fem bidragen har nominerats av en jury bestående av politiker och tjänstemän i Sundbybergs stad. Alla färdigställdes under 2018.

Rösta gör du via kommunens hemsida.


Kandidat 1: Laboratoriet 1

Adress: Gamla Enköpingsvägen 124

Arkitekt: Origo arkitekter AB

Arkitektens beskrivning: Fasaden av glas och träpanel släpper in ljus och värme i förskolans rymliga utrymmen samtidigt som det smälter in i omgivningens natur. De rymliga och vackra lokalerna inspirerar till skapande, lärande och god arbetsmiljö för både barn och personal.

Kandidat 2: Sekretessen 1-5 samt Uppfinnaren 1-7

Årets byggnad Sundbyberg 2019. Laboratioriet Sekretessen och Uppfinnaren

Adress: Forskargränd 7-19

Arkitekt: Arkitektbruket AB

Arkitektens beskrivning: Panorama Ursvik karaktäriseras av en enkel och tidlös design, som i sin kontrast och skala, bryter av mot homogena och anonyma bostadsområden. En varaktighet som står sig över tiden, där beständiga träfasader ger hus som åldras med skönhet. En direkt närhet till naturen och en oregelbundenhet mellan husen präglar utemiljön.

Kandidat 3: Assistenten 6

Årets byggnad Sundbyberg 2019. Laboratioriet Assistenten

Adress: Brännarvägen 3-17

Arkitekt: Hans-Göran Skogsjö

Arkitektens beskrivning: Byggnaden präglas av enkelhet i skala, volym, form och färgsättning. Samtidigt som huset har sin egen arkitektur och delvis avviker från övriga hus i Ursvik, är det väl anpassat till stadsdelens bebyggelse. Sammansättning av material är i harmoni. Fasader av mörkgrå puts och lärkträ ger huset karaktär.

Kandidat 4: Sadelmakaren 2-7

Årets byggnad Sundbyberg 2019. Sadelmakaren

Adress: Ryttmästarvägen 63

Arkitekt: Andersson Arfwedson AB

Arkitektens beskrivning: Stadsbyggnadsidén har varit att skapa två nya kvarter mellan Rissneleden, som byggts om från trafikled till trädplanterad gata, och två helt nya gator. De friliggande enbostadshusen ligger vid den ena, Ryttmästarvägen, som går längs idrottsplatsen vid Grönkullaskolan. Mot denna och gatan vänder husen en sluten fasad, för att istället öppna sig mot en uteplats i sydväst.

Kandidat 5: Vaxduken 1

Årets byggnad Sundbyberg 2019. VAxduken

Adress: Tulegatan 23

Arkitekt: TEA Thomas Eriksson arkitekter AB

Arkitektens beskrivning: Villa Tule är ett urbant vård- och omsorgsboende vid Tulegatan. Byggnadens placering och utformning skapar en självklar koppling mellan byggnaden och staden. Entrevåningen öppnar sig utåt med entréer i två nivåer och en uppglasad gemensam samlingssal. Lägenheterna vänder sig utåt med utblick mot grönskande omgivningar och mot den gemensamma takterrassen med träd och planteringar.