Satsning: Så ska förorten bli levande

Selam Tadele tycker Alby är en bra plats för att möta folk av olika bakgrund och med olika inkomst.
Selam Tadele tycker Alby är en bra plats för att möta folk av olika bakgrund och med olika inkomst.
Stockholm spås växa med nästan en miljon människor på 35 år. Med start i höst ska forskare och experter ta reda på hur Stockholm kan växa samtidigt som trafikkaos och segregation byggs bort.

Målet är välmående attraktiva förorter med både arbete, bostad och centrum.

Den gamla idén om ABC-staden (arbete, bostad, centrum) dammas av när forskare, experter och företag tar sig an en av samtidens största utmaningar – bostadsbristen kombinerat med en snabb inflyttning till Stockholm.

– Fram till år 2050 kommer det att behövas 450 000 – 500 000 nya bostäder i Stockholm, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Södertörns högskola drar därför igång sitt största forskningsprojekt någonsin. 15 forskare från skolan ska under tre år samarbeta med experter från flera företag, bland andra WSP som jobbar med stadsutveckling över hela världen.

Målet för forskningen är välmående ABC-orter där både innevånare och företag kan leva och utvecklas. Samtidigt ska problem som segregation, trafikkaos och otrygghet minska. Ett av problemen forskningen syftar till att lösa är att en stor del av Stockholms befolkning tvingas resa långt för att komma till jobbet. Befolkningen i södra Stockholm reser i hög grad till city eller norra Stockholm när de ska arbeta.

– Stockholmarna får tillbringa tid på överfulla tåg och på Essingeleden där de sitter fast i bilköer, säger Fredrik Bergström.

Därför kommer projektet som kallas ”reinventing the suburb” ta reda på vad det är som får företag att etablera sig och utvecklas på en ort. Med hjälp av kunskapen ska fler arbetsplatser kunna skapas i Stockholms södra delar, samtidigt som trycket på de norra delarna minskar.

Forskningen genomförs med både empiri (hårda fakta), exempelstudier och intervjuer. Ett annat mål är att ta reda på är om orterna ger möjligheter till meningsfulla möten mellan människor med olika bakgrund och boendeform, vad som får människor att trivas och utvecklas på en ort och hur de lever sitt vardagsliv

– Kan du berätta vilka du umgås med och hur ni träffades, är en fråga som kan komma att bli ställd, säger Apostolis Papakostas, som är professor i sociologi och ledare för hela projektet.

Forskningsprojektet ska bland annat studera om det finns vägar för att bygga bort segregationen i Stockholm, exempelvis genom att bygga mer bostadsrätter i områden med många hyresrätter, och vice versa.

Ger orten där du bor möjlighet att lära känna nytt folk?

Ger förorterna möjlighet att möta människor av olika bakgrund och ekonomisk klass undrar forskarna.

I onsdags, klockan 12.00-14.00.

Elias Teka, Alby

– Nej, jag tycker att Alby förändrats. Det är folk med utländsk bakgrund och samma ekonomiska klass som bor här. Alla etniska svenskar har flyttat. Det var annorlunda för 15 år sedan.
Elsa Elmane, Alby.

– Ja, du lär känna folk vid lekplatser eller på torget. Det är en internationell plats med folk med blandad ekonomi, men merparten är inte höginkomsttagare.
Alessandro Delgadillo, Alby.

– Ja, till exempel på fritidsgården, på festivalen i Alby, eller vid torget. Det är mindre vanligt att du träffar folk på Albyberget. Men vad folk har för ekonomi eller hur de bor har jag inte koll på.