Min lokala hjälte

Se bilden på nya höghuset vid Lindhagensgatan

Nytt höghus lindhagensgatan Gångaren 10
Visionsbild för höghuset med Shellmacken vid Lindhagensrondellen i förgrunden.
90 nya lägenheter i ett höghus vid Lindhagensgatan.
Här är den första bilden på det planerade bygget.

Mitt i kunde i november förra året avslöja planerna på ett 15-våningshus i anslutning til Securitashuset vid Lindhagensgatan. Nu växer en tydligare bild av vad fastighetsbolaget Areim vill göra med platsen – i och med att stadsbyggnadsnämnden officellt ska besluta om planstart.

Det är den nordvästra delen av fastigheten Gångaren 10 som man vill bebygga. Alltså hörnet som vetter mot lilla Ekedalsgatan, som ansluter till Lindhagensgatan.

På platsen vill man bygga ett bostadshus med plats för ungefär 90 hyresrätter. Det exakta antalet våningar ska fortsätta att utredas.

”Byggnaden föreslås att placeras på en sockelvåning innehållandes publika lokaler och parkering under mark. En bostadsgård anläggs på sockelvåningens tak. På högdelen anläggs en takterrass tillgänglig för de boende.” står det i tjänsteutlåtandet som ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden den 13 oktober.

karta gångaren 10

karta över planområdet