Sjövillan kan bli bostad när stranden piffas

Förslaget: ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken.
Förslaget: ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken.
Sjövillan i Rotsunda innehöll bostad, tvättstuga, mangel, torkvind och brandstation.
Sjövillan i Rotsunda innehöll bostad, tvättstuga, mangel, torkvind och brandstation.
Ett 50-tal bostäder kan byggas där Rotebergsvägen slutar i Rotsunda strand.
Ett 50-tal bostäder kan byggas där Rotebergsvägen slutar i Rotsunda strand.
Illustrationsplan för fastigheten Ruletten i Rotsunda.
Illustrationsplan för fastigheten Ruletten i Rotsunda.
Förslaget: ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken.
Förslaget: ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken.
Förslaget: ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken.
Förslaget: ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken.
En strandpromenad med bryggor, ett 50-tal nya bostäder med badrocks-avstånd till Norrviken – och möjlighet att flytta in i den gamla Sjövillan.
Det är några av bitarna i byggprojektet Ruletten i Rotebro som ska klubbas i februari.

Parallellt med planerna för jätteprojektet Vision Rotebro – som innehåller 4000 nya bostäder – pågår flera mindre planarbeten i stadsdelen.

Ett exempel är bostäderna ovanpå Hemköp-huset på Rotebro torg. Ett annat är fastigheten Ruletten precis vid Rotsunda strand.

Den öppna platsen där Rotebergsvägen slutar i en ögla ska enligt ett förslag till ny detaljplan förtätas med fyra bostadsbyggnader med en sammanlagd area på 5000 kvadratmeter BTA – vilket motsvarar ett 50-tal bostäder vid en schablonräkning.

– Det här är en utväxling vi gärna vill se; när vi arbetar med en vision för ett område, som Vision Rotebro i det här fallet, blir konsekvensen ofta att angränsande privata ägare vill haka på, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Förutom bostadsbebyggelsen innehåller planen en upprustning av strandpromenaden och två större allmänna bryggor – som anläggs på samma platser där det funnits bryggor tidigare.

– Det är ett bra exempel på hur ett detaljplanearbete kan tillföra flera olika kvaliteter och göra närområdet bättre, och det lirar fint med vad vi vill med hela Norrvikens strand, säger Thomas Ardenfors.

Det lirar fint med vad vi vill med hela Norrvikens strand

Thomas Ardenfors (M)

Ett annat syfte med planen är hitta en mer flexibel – och publik – användning för Sjövillan som idag fungerar som hotell och konferens-anläggning.

Daniela Kolar, planarkitekt på Sollentuna kommun, säger att det ska finnas möjligheter att modernisera byggnaden invändigt, till exempel för att att ha verksamheter som kafé i utbyggnadsdelen.

– Vi ser en lokal marknad för det i området, säger Daniela Kolar.

Dessutom kan  det bli möjligt att bo i Sjövillan i framtiden.

I förslaget till detaljplan återinförs bostadsändamål, med tanken att villa-delen disponeras som två till tre lägenheter – eller som enbostadshus. Utbyggnaden ska dock vara fortsatt reserverad för verksamheter.

 

Fakta

Sjövillan var bostad och brandstation

Sjövillan i Rotsunda tillhörde Wesströms verktygsfabrik och fyllde en mängd olika funktioner.

Förutom bostad har huset även inhyst tvättstuga, mangel, torkvind, bad och brandstation.

Den ursprungliga byggnaden har senare byggts till med en passage som länkar ihop den med ett intilliggande uthus.

Sjövillan har ett stort kulturhistoriskt värde. I Kulturmiljöplanen från 1993 gjordes följande värdering: ”Bevarad bebyggelse från den, vid sidan om jästfabriken, viktigaste industrin i Sollentuna med stora samhällshistoriska värden”