Så ska bostäderna på p-huset se ut

Det högsta huset blir 19 våningar.
Det högsta huset blir 19 våningar.
300 bostäder ovanpå och intill p-huset Väpnaren och ett höghus på 19 våningar. Spana in de spektakulära planerna här!

För knappt ett år sedan aviserade fastighetsbolaget Riddersvik att de vill bygga studentbostäder ovanpå parkeringshuset Väpnaren, i korsningen Viksjöleden-Adilvägen i Jakobsberg.

På planutskottets möte den 8 februari väntas ett förslag till detaljplan skickas ut på samråd.

– Vi har tagit lite tid på oss, men det var för att vi såg att det gick att utöka projektet, ordna fler bostäder helt enkelt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Förslaget gäller nu 300 bostäder. Och inte enbart studentbostäder, som var den ursprungliga planen.

– En stor andel är fortfarande tänkt att bli studentbostäder, en annan stor andel hyresrätter. Troligtvis kommer det också att bli ett mindre bestånd med bostadsrätter, säger Claes Thunblad.

Två byggnader föreslås byggas ovanpå parkeringshuset och en tredje öster om p-huset där på- och avfartsrampen ligger i dag. Och det tredje huset planeras också att bli riktigt högt – upp till 19 våningar.

300 bostäder planeras ovanpå och kring parkeringshuset Väpnare i Jakobsberg, Järfälla.

300 bostäder planeras ovanpå och kring parkeringshuset Väpnaren i Jakobsberg, Järfälla.

90 procent av bostäderna kommer att vara lägenheter med ett rum och kök.

– Det är inget tvekan om att det kommer att bli hus fulla med unga människor, säger Claes Thunblad.

Parkeringshusets översta plan är tänkt att bli innergård för de nya bostäderna, med växtbäddar och möjlighet till odling. Det ska också funnas ytor för exempelvis bollspel eller träning på p-husets tak.

– Det är ett okonventionellt sätt att bygga, visst, men jag tycker att fler kommuner borde göra så här. Det är inte bara Jakobsberg som sitter med ett fruktansvärt tråkigt parkeringshus, säger Claes Thunblad.

Föreslaget innebär att 86 parkeringsplatser i Väpnaren försvinner. Men Claes Thunblad menar att det i praktiken inte blir så många eftersom det fortsatta bygget av Mälarbanan har frigjort parkeringsytor. Kommunen har dessutom infört nya p-regler som göra att ytor intill Jakobsbergs centrum inte längre kan användas som boendeparkering.

– Det här är ett jätteroligt projekt som kommer att skapa en helt ny entré till den här delen av Jakobsberg, säger Claes Thunblad.

300 bostäder planeras ovanpå och kring parkeringshuset Väpnare i Jakobsberg, Järfälla.

Parkeringshuset kommer att ”kläs in” av de nya byggnaderna.