Slottner vill ge fler chans att bygga balkong

Erik Slottner vill att fler ska få bygga balkong i Stockholm.
Erik Slottner vill att fler ska få bygga balkong i Stockholm.
Fler borde få bygga balkong och i nyproduktion bör balkong mot gata vara standard. Det föreslår kristdemokraten Erik Slottner i en motion.
– Balkonger höjer livskvaliteten och balkonger mot gata kan också ha en trygghetsskapande effekt, säger han.

Som Mitt i har berättat i veckan beviljar Stockholms stad 9 av 10 bygglov för balkonger i innerstan. Det är främst balkonger mot gård som tillåts medan det är betydligt svårare att få bygga mot gata.

Erik Slottner (KD) tycker att ännu fler stockholmare ska få chans att bygga till balkong.

– Balkongen ger ett mervärde, ett extra uterum, som höjer livskvaliteten. Det är många som ansöker och finns det en stor efterfrågan tycker jag att staden ska vara generös, säger Erik Slottner.

Inte minst tycker Erik Slottner att det borde vara enklare att få bygga balkong mot gata. Dock krävs det då högre krav på utformningen så att det passar ihop med huset.

– Man ska inte bygga nya standardbalkonger på gamla sekelskiftshus men balkonger kan också vara vackra och fungera som utsmyckning, säger Erik Slottner.

Fler ögon och fler öron

Han lyfter också fram att balkonger mot gata kan skapa trygghet i gaturummet.

– Med balkonger blir det fler ögon som ser och fler öron som hör vad som händer nere på gatan.

I motionen skriver du att balkong mot gata ska vara standard i nyproduktion, är det politikens roll att bestämma det?

– Staden har redan idag vägledning för balkonger och det är den som jag tycker ska ändras så det är i högsta grad en politisk fråga. Jag tycker att det normala ska vara balkong mot gata men sedan kan det finns skäl till att man avviker från standard i vissa fall.

Blir sannolikt avslagen

Motionen är just nu ute på remiss. Kulturnämnden har uttalat sig negativt till idén. Kulturförvaltningen menar att en avvägning mellan allmännas och enskildas intressen måste göras i varje enskilt fall och att balkonger som standard skulle  begränsa den arkitektoniska friheten.

Kristdemokraternas motion har med andra ord inga stora chanser att gå igenom under den här mandatperioden men Erik Slottner lovar att driva frågan vidare efter valet.

– Ja, självklart. Att det det vara lättare att få bygglov står med i vårt program för stadsbyggnad, säger han.