Slutpriserna drar i väg igen

Bostad Gapet mellan accepterat pris och slutpris för bostadsrätter har ökat i Stockholm under året. Det visar siffror från Mäklarstatistik.

Accepterat pris innebär att bostaden läggs ut till ett pris som säljaren är villig att acceptera och infördes hösten 2011 för att minska gapet.

Under våren 2011 låg spannet på 20 procent i Stockholm. Efter införandet, under 2012, minskade spannet till 4 procent. Under våren har det ökat och låg i oktober på 7,2 procent, enligt undersökningen.