Snabba hus i Norra Ängby stoppas

Här, vid gränsen mot Råcksta, skulle 280 lägenheter för unga byggas.
Här, vid gränsen mot Råcksta, skulle 280 lägenheter för unga byggas.
Så här såg det ut när de snabba husen byggdes i Västberga.
Så här såg det ut när de snabba husen byggdes i Västberga.
Mark- och miljödomstolen säger nej till uppförandet av 280 lägenheter i så kallade "snabba hus" i Norra Ängby.
Orsaken är att domstolen inte tycker att det är ekonomiskt rimligt att avveckla modulhusen inom en tidsperiod på fem år.

På en gräsyta mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen i Norra Ängby vill Svenska bostäder och ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu bygga 280 hyresrätter i så kallade ”snabba hus” – en typ av modulhus som kan byggas med tidsbegränsat bygglov på fem år, för att sedan flyttas till annan plats.

Projektet inleddes för några år sedan för att råda bot på den bostadsbrist som på senare år drabbat stockholmare i allmänhet, och unga vuxna i synnerhet. Byggplanerna godkändes av både stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen, men stoppas nu av mark- och miljödomstolen efter att ärendet överklagats av grannar i Råcksta och Bromma.

Beslutet bekymrar Aidin Sandian, ordförande på jagvillhabostad.nu, som menar att Stockholms bostadsbrist borde prioriteras framför, som han ser det, några få individers överklaganden.

– Vi pratar i princip om att ett par bostadsrättsföreningar är oroliga över att de inte kommer att ha några gräsytor att rasta sina hundar på. Men bostadssituationen är extrem, och måste lösas nu. Det finns ingen tröst i att som 25-åring få höra att bostadsbristen är bortbyggd om 10 år. Vi vill bygga lägenheter som dämpar bristen nu, samtidigt som modulhusen enkelt kan avvecklas när behovet inte finns längre, säger han.

Så sent som i somras invigdes samma typ av projekt som planeras i Norra Ängby i Västberga söder om Stockholm. Där stod 280 modullägenheter inflyttningsklara i månadsskiftet maj/juni. Den gången beviljades det tillfälliga bygglovet, trots att projektet är i princip identiskt med vad som planeras i Norra Ängby.

Skillnaden nu mot då är att ett fall inträffade i Göteborg däremellan som kan ha betydelse för hur liknande ärenden hanteras i framtiden. I somras  stoppade nämligen mark- och miljödomstolen i Göteborg 360 studentbostäder på Hisingen på grund av att de markarbeten som gjorts bedömdes vara alldeles för omfattande för att kunna kallas ett ”temporärt bygge”. Fallet har kommit att bli mer eller mindre prejudicerande.

LÄS MER: Dom i Göteborg kan påverka modulhusen i Stockholm

Mark- och miljödomstolen i Stockholm vill inte svara på om fallet i Göteborg påverkade domen i Norra Ängby eller inte.

– Vi tittar på varje enskilt fall för sig. I det här fallet handlade det dels om att markarbetet var alldeles för omfattande, och dels om att det saknades en plan för exakt när och hur bostäderna kommer att avvecklas, säger Peter Winge, rådman på mark- och miljödomstolen.

Enligt uppgifter till Mitt i kommer Svenska bostäder att överklaga domen inom kort.

Nästa år väntar mark- och miljööverdomstolens slutgiltiga dom. Då får vi veta om gräsområdet mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen kommer kommer att bebyggas eller ej.

LÄS MER: Ny lag kan möjliggöra modulhus på fler ställen