Solen populär energikälla

Bostad Stockholmarna vill helst att solen är källan till deras el.

Det visar en Sifo-undersökning beställd av el- och energibolaget Telge energi.

31 procent i Stockholms län väljer solen, vilket är något mer än snittet i Sverige. Vattenkraft och vindkraft hamnar på andra och tredje plats i Stockholms län liksom i Sverige.

Över 4 000 personer har intervjuats till undersökningen.

91

procent bostadsrätter i flerbostadshus har Vallentuna kommun som därmed är den kommun i landet med störst andel bostadsrätter. På andra plats kommer Täby med 89 procent, enligt Statistiska centralbyrån.