Sollentuna bättre för hemlösa

Personer i ekonomiskt svaga hushåll riskerar att bli hemlösa i högre utsträckning, visar en hemölshetsrapport från Stadsmissionen.
Personer i ekonomiskt svaga hushåll riskerar att bli hemlösa i högre utsträckning, visar en hemölshetsrapport från Stadsmissionen.
Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande. Sollentuna kommun / Erja Lempinen
Henrik Thunes, (m) kommunalråd i Sollentuna.
Bara kommunerna Sollentuna och Upplands Väsby i länet för över pengar från allmännyttan till åtgärder för socialt utsatta grupper på bostadsmarknaden. Det visar en ny hemlöshetsrapport från Stockholms stadsmission.

Sollentuna överförde 8 miljoner kronor år 2015 från allmännyttan till aktiviteter som boendesamordnare, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet och aktiviteter för barn och unga. Det här började man med redan 2013 och tänker fortsätta på samma spår nästa år, åtta miljoner.

.– Vi satte oss ned och identifierade problemen tillsammans. Det handlade om ett par socio-ekonomiskt utsatta områden i Sollentuna där ungdomarna drev runt i kvarteret, misskötte sin skolgång och riskerade att hamna snett i livet, säger kommunalrådet Henrik Thunes (M) i hemlöshetsrapporten.

Upplands Väsby överförde 6,4 miljoner kronor.

Läs mer i DN: Hemlösa och bostadskrisen: ”Okunskap hos politikerna”