Sollentuna får 15 miljoner i bostadsbidrag

Sollentuna kommun får 15 miljoner kronor i bidrag till bostadsbyggandet.
Sollentuna kommun får 15 miljoner kronor i bidrag till bostadsbyggandet.
Sollentuna kommun får ett statligt stöd på 15 491 107 kronor för ökat bostadsbyggande.
– Vi tackar och tar emot och får återkomma angående hur vi ska använda pengarna bäst, säger Thomas Ardenfors (M).

De senaste 12 månaderna har 676 bostäder fått startbesked i Sollentuna. Det berättigar kommunen till drygt 15 miljoner kronor i statligt bidrag för ökat bostadsbyggande.

– Vi har en bra byggtakt över tid och kan se att Sollentuna är en bra regional aktör. Samtidigt kommer vi aldrig vara en massbyggande kommun, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbygnadsnämnden i Sollentuna.

Vad räcker 15 miljoner kronor till när det handlar om att bygga bostäder?

– Det är en intressant fråga. Med all respekt för pengars värde är det inte en omfattande summa när det gäller byggnation. Vi kommer att ta en politisk diskussion om hur vi ska maximera det här beloppet när det gäller att skapa förutsättningar för kommande bostadsbyggande, säger Thomas Ardenfors.

Totalt fördelar statliga Boverket 1,8 miljarder mellan kommunerna.