Så tog Sollentunahem tillbaka 130 lägenheter

Vd Martin Lindfors berättar om hur Sollentunahem satsat extra mot svartuthyrning.
Vd Martin Lindfors berättar om hur Sollentunahem satsat extra mot svartuthyrning.
Vd Martin Lindfors berättar om hur Sollentunahem satsat extra mot svartuthyrning.
Vd Martin Lindfors berättar om hur Sollentunahem satsat extra mot svartuthyrning.
De senaste åren har Sollentunahem sagt upp 130 hyreskontrakt efter olovlig uthyrning i andra hand – och förmedlat dem till nya sökande.
Det är nästan lika många lägenheter som bolaget byggde under samma period.

Att bygga nytt är inte det enda sättet att få ut fler lägenheter i bostadskön.

2016 inledde Sollentunahem en satsning mot olovlig andrahandsuthyrning, och på två år har bolaget återtagit ett stort antal hyreskontrakt från personer som brutit mot reglerna.

– Vi har alltid jobbat med det här, men 2016 fick en person i uppdrag att göra det i stort sett på heltid, säger Martin Lindfors, vd på Sollentunahem.

Hittills rör det sig om cirka 130 kontrakt som kunnat förmedlas till nya hyresgäster. Det kan jämföras med de cirka 140 nya lägenheter som bolaget färdigställt under 2016 och 2017.

En av orsakerna till att Sollentunahem växlade upp i kampen mot svartuthyrningen var att bolaget under några år inte kunde tillhandahålla lägenheter för Sollentuna kommuns behov, vilket Mitt i berättat om tidigare.

– Vi såg att det var väldigt få lägenheter i omsättning och vi hade svårt att tillgodose de ägardirektiv vi har från kommunen, säger Martin Lindfors.

Själva arbetet med att ta tillbaka kontrakten har varit omfattande, berättar Martin Lindfors.

Ett fåtal fall handlar om hyresgäster som som inte haft koll på reglerna. Andra har hyrt ut svart medvetet – men släppt kontraktet frivilligt när de blivit kontaktade av Sollentunahem.

Och i vissa fall har det slutat med en rättsprocess.

– Vi har behövt gå till domstol i ett antal fall. Det har krävt mycket arbete, säger Martin Lindfors.

I framtiden hoppas han på en lagändring – något som skulle kunna göra det lättare för fastighetsägare att ta tillbaka kontrakt efter olovlig uthyrning i andra hand.

– Det finns ett färdigt lagförslag om att det ska vara straffbart. Idag får vi driva de här fallen som tvistemål, säger Martin Lindfors.