Här är sprickorna som gav husägaren rätt

Sprängarbeten orsakade skador i ytskiktet i Ann-Charlotte Ekbergs bostad.
Sprängarbeten orsakade skador i ytskiktet i Ann-Charlotte Ekbergs bostad.
Ann-Charlotte Ekberg trodde aldrig i livet att hon skulle få rätt.
Men det fick hon. Nacka kommun medger att det är "sannolikt" att skadorna i hennes hus uppstått av kommunens sprängarbete.
– Man ska tala om för folk att man kan få rätt.

Nacka kommun utförde under våren 2015 anläggningsarbete i närheten av Ann-Charlotte Ekbergs kedjehus på Båthöjden.

Ann-Charlotte Ekberg upptäckte sprickor i ytskiktet i vardagsrum, sovrum och på en toalett.

– Det har orsakats av väldigt kraftiga sprängningar, säger hon.

Anmälde skadorna

Ann-Charlotte anmälde skadorna till kommunen. Och i dagarna, tre år senare, har Nacka kommuns stadsjurist beslutat om att Ann-Charlotte ska få ersättning.

– Det känns kul, säger Ann-Charlotte Ekberg om att hon fått rätt.

– Det har varit en väldigt lång handläggningstid, men jag har fått det jag velat.

Hon trodde inte att hon skulle få rätt:

– Nej, nej.

Hon säger att hon har fått rätt enligt miljöbalken.

– I det här fallet har jag inte haft bevisbördan. Enligt miljöbalken ska man hellre fria än fälla. Och enligt kommunens försäkringsbolag är det troligt att skadorna orsakats av sprängningarna.

Försäkringsbolaget sa ja

Ann-Charlotte Ekberg yrkade ersättning om 8 750 kronor. Efter kommunens försäkringsbolags bedömning har kommunen gått med på att betala summan.

I beslutet skriver Nacka kommun ”att det är sannolikt att skadorna har uppstått till följd av kommunens anläggningsarbeten”, och att beloppet som Ann-Charlotte begär, 8 750 kronor, är ”en rimlig skadereglering avseende uppkomna skador”.

Exploateringschefen i Nacka kommun, Ulf Crichton vill inte kommentera ärendet:

– Just nu ser jag ingen anledning till kommentar. Ärendet är ju inte så stort och komplicerat.

Björn Bandman, projektledare och exploateringsingenjör i Nacka kommun:

– Jag vill inte uttala mig om det här specifika fallet, men vi försöker alltid att minimera skador på fastigheter som ligger nära där vi arbetar. Ibland kan skador uppstå, och då är det viktigt att man utreder orsakerna till skadorna ordentligt. Om kommunen orsakat skadan tar vi vårt ansvar.

Ann-Charlotte Ekberg är nöjd med att hon fått rätt:

Man ska tala om för folk att man kan få rätt

Ann-Charlotte Ekberg

– Man ska tala om för folk att man kan få rätt, säger Ann-Charlotte Ekberg.