Nacka stämmer äldreboende på miljonbelopp

Hyresvärden är enligt en dom skyldig att betala en årlig tomträttsavgift till Nacka kommun
Hyresvärden är enligt en dom skyldig att betala en årlig tomträttsavgift till Nacka kommun
Nacka kommun stämmer ett seniorboende på 1,4 miljoner kronor.
Ett försök att skicka kronofogden på boendet har misslyckats, kronofogden har på grund av en lagteknikalitet inte kunnat ingripa.

Boo seniorhem kooperativ hyresrättsförening med 84 lägenheter och 200 medlemmar, arrenderar mark för sina bostäder av Nacka kommun men äger själva byggnaderna.

I en dom 2017 fastställde mark- och miljödomstolen att föreningen ska betala en årlig tomrättsavgäld till kommunen, på 1,4 miljoner kronor.

Kommunen hade begärt att de årliga avgälden egentligen skulle vara ännu högre, 1,9 miljoner kronor, men domstolen gick inte med på det.

Vägrar betala

Trots domen har den kooperativa hyresrättföreningen valt att inte betala avgälden, med motiveringen att alla fakta inte har redovisats varken för domstolen eller kommunfullmäktige.

Lars-Gösta Dahlström, ordförande i Boo seniorhem kooperativ hyresrättförening, säger att Nacka kommun formellt aldrig har sagt upp ett tidigare avtal om vilken tomrättsavgäld som föreningen ska betala. Enligt Lars-Gösta Dahlström visar avtalet att föreningen egentligen ska betala 468 000 kronor i avgäld.

– Problemet är att kommunen uppgett felaktiga uppgifter till fullmäktige och domstolen om hur mycket vi betalar, säger Lars-Gösta Dahlström.

Det i sin tur har lett till att såväl fullmäktige som domstolen fattat beslut på felaktiga grunder, anser Dahlström.

”Fel jämförelse”

Föreningen vänder sig också mot att kommunen, och domstolen, slår fast att storleken på avgälden ska bestämmas till ett belopp som om att marken ska användas för fastigheter som inrymmer bostadsrätter.

Avgälden blir högre om marken används för bostadsrätter än för hyresrätter.

I föreningens fastigheter finns enligt Dahlström endast hyresrätter. Och med hänsyn till att medelåldern bland föreningens hyresgäster är 79 år, bedömer Dahlström, och föreningen, att det är ”osannolikt” att hyresrätterna i framtiden skulle ombildas till bostadsrätter.

Fogden kan inget göra

I november försökte kommunen att med hjälp av Kronofogdemyndigheten förmå föreningen att betala avgälden. Kronofogden kunde dock inte hjälpa till. Enligt handläggaren på Kronofogdemyndigheten som Lokaltidningen Mitt i pratat med beror detta på en lagteknisk orsak. I sin dom slår mark- och miljödomstolen endast fast att föreningen är skyldig att betala ett viss belopp i avgäld, inte att föreningen också är skyldig att verkligen betala pengarna. För att kronofogden ska kunna ingripa krävs att även det senare står uttalat i domen.

Stämt föreningen

Nu har Nacka kommun stämt föreningen för att få betalt.

Emmelie Sunnliden, kommunjurist i Nacka, säger att kommunfullmäktige genom tidigare beslut har fastställt en ny avgäldsnivå för den kommande avgäldsperioden för den här fastigheten. Avgäldsnivån fastställdes av mark- och miljödomstolen och kommunen har nu ansökt om stämning för att få den avgäld kommunen har rätt till.

Mitt i: Vad innebär det för er om ni förlorar tvisten?

– Jag vet inte vad det innebär. Å ena sidan envisas kommunen med att i rätten betrakta oss som en bostadsrättsförening. Å andra sidan har kommunfullmäktige beslutat om att en annan och lägre avgift ska gälla för oss. Alla missförstånd kunde ha undvikits om Nacka kommun kontaktat oss, säger Lars-Gösta Dahlström, Boo seniorhem.