Stockholm når mål om mark för bostäder

bostad Stockholm når målen om ny mark till 5 000 bostäder under 2012.

På senaste samanträdet i exploateringsnämnden togs beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar i Stockholm.

Det innebär att ny mark till totalt 5 100 nya bostäder har upplåtits hittills i år.

”Att vi når årets mål för 2012 redan på näst sista nämnden för året ser jag som ett kvitto på att vi fortsätter i rätt riktning”, säger borgarrådet och exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M) i ett pressmeddelande.

I en ny rapport till regeringen beräknar Stockholms landsting att 319 000 nya bostäder behövs i hela länet 2030.