Stockholm siktar högt med nya bostäder

bygge-collage
Stockholms stad har höga mål för antalet nya bostäder, och fler än väntat planerades 2017.
Stockholms stad klarade sina mål när det gäller planerade bostäder för 2017. Staden ligger nu bra till för det långsiktiga bostadsmålet till 2020.
Men samtidigt försenas allt fler byggen på grund av kompetensbrist.

Målet för Stockholms stad för 2017 var att planera för 16 500 nya bostäder. När året summeras står klart att staden uppfyllt sina mål klart.

17 200 bostäder har planerats. I dessa är hälften markanvisningar, det vill säga ett avtal med till exempel ett byggföretag om att förhandla om förutsättningarna för ett bostadsbygge på ett specifikt område.

Den andra hälften är de mer långt gående detaljplanerna som Stockholms stad beslutat om.

Det långsiktiga målet är att ha byggt 40 000 nya bostäder mellan 2014 och 2020. I oktober i fjol hade 23 120 bostäder börjat byggas, vilket motsvarar 58 procent av totalmålet till 2020.

Många projekt försenas

Men samtidigt som målen för de planerade byggena uppfylls, försenas fler byggen.

Målet för förra året var att påbörja 7 000 bostäder. Men i oktober i år hade knappt 5 500 påbörjats, anledningen tros vara en arbetsmarknad med kompetensbrist.

– Det är svårt att få tag i arbetskraft, och det speglar överhettningen på bostadsmarknaden. Något som leder till att det blir förseningar på flera projekt, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S).

Men han tror samtidigt att målet med 40 000 nya bostäder är inom räckhåll.

– Det kommer vi att klara om inget dramatiskt sker på marknaden eller med ekonomin.

Kritiserar ytterkommunerna

Problemet enligt Jan Valeskog är i stället att övriga kommuner i Stockholmsregionen inte bygger tillräckligt med bostäder, och då speciellt hyresrätter.

Av de totalt 8 600 markanvisade bostäderna i Stockholm stad är 5 200 hyresrätter. Det motsvarar drygt 60 procent.

– Det ligger i linje med vårt mål om att öka hyresrätter, vilket kommer underlätta för många som inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Men det hela bygger på att hela regionen tar ett gemensamt ansvar.

Målen för planerade och påbörjade bostäder för 2018 kommer vara de samma som i fjol. Även om slutet av året varit en osäkrare tid för bostadsmarknaden.

– Det är inget som har märkts på stadsbyggnads- eller exploateringskontoret. Det finns fortfarande ett stort intresse hos byggnadsaktörer för nya markanvisningar, säger Jan Valeskog.

Fakta

Stockholm stads bostadsmål:

Nya bostäder 2014-2020: 40 000

Nya bostäder 2014-2025: 80 000

Nya bostäder 2014-2030: 140 000

Mellan 2014 och oktober 2017 hade 23 120 bostäder påbörjats. Det motsvarar 58 procent av målet till 2020.

Källa: Stockholms stad
Fakta

Markanvisade bostäder i Stockholms 2017:

Antal uppdelat i stadsdel (2016 års siffror i parentes)

Rinkeby-Kista: 656 (754)

Spånga-Tensta: 215 (inga uppgifter)

Hässelby-Vällingby: 231 (809)

Bromma: 630 (810)

Kungsholmen: 100 (175)

Norrmalm: 557 (312)

Östermalm: 75 (905)

Södermalm: 80 (420)

Enskede-Årsta-Vantör: 2 499 (1 389)

Skarpnäck: 855 (1 190)

Farsta: 325 (1 448)

Älvsjö: 80 (260)

Hägersten-Liljeholmen: 750 (590)

Skärholmen: 1598 (1 554)


Totalsumma: 8651 (10 616)

Källa: Stockholms stad