Stöd till byggande av studentbostäder

Regeringen har föreslagit att de som bygger bostäder till studerande och andra som har svårt att komma ut på bostadsmarknaden, ska få ett investeringsstöd.

Beroende på storlek på bostäderna, så ska byggherren kunna få olika mycket pengar. För små bostäder, max 35 kvadrat, ovan mark, föreslås ett belopp på 5 300 kronor per kvadrat. Mest stöd föreslås Stockholmsregionen med vissa närliggande kommuner få. Kravet är att bostäderna används till studenter eller socialt utsatta grupper under minst 15 år.

Exploateringskontoret i Stockholm stad har fått tycka till om förslaget och ställer sig positiva. Staden har som mål att bygga minst 6 000 nya studentbostäder, varav 4 000 i Stockholms stad fram till år 2017 och kontoret hoppas att stödet gör att fler väjer att bygga bostäder även i utkanten av Stockholm, på platser där det i dag byggs ganska få bostäder.

De anser dock att investeringsstödet är ganska litet i förhållande till vad det kostar att bygga en ny lägenhet.