Stora planer: 800 bostäder mellan moskén och Botkyrka Handel

Stendörrens idébild i nämndens handlingar visar tankarna. Firman Archus har skapat bilden.
Stendörrens idébild i nämndens handlingar visar tankarna. Firman Archus har skapat bilden.
Det minst sagt rör på sig vid Botkyrka Handel i Fittja.

Först blev det liv i det gamla Coop-huset som stod öde i många år.

Nu finns planer på upp till 800 bostäder, mestadels på den stora parkeringen mellan moskén och huset där Exploria och Dollarstore flyttat in.

Det är bolaget Stendörren som har stora planer för att bygga i Fittja. Bolaget vill framförallt bygga på den stora parkeringen mellan Fittja moské och det gamla Coophuset där Exploria och Dollarstore i dag har tagit plats.

Stendörrens idébild visar att bolaget tänker sig ett flertal lägenhetshus, men också något som liknar en skyskrapa invid Albysjön.

I kväll, tisdag, väntas samhällsbyggnadsnämnden ge klartecken till att gå vidare med planerna.

– Beslutet i dag innebär att vi är positiva till att titta på hur detta projekt kan bli ännu ett lyft för Fittja, säger Gabriel Melki (S) som är ordförande i nämnden.

Underlaget till nämnden visar att kommunen i stort sett är positiv till planerna som skulle göra att Botkyrka Handel och Fittja centrum binds närmare samman. I underlaget står:

”Det är positivt att förvandla en stor hårdgjord yta till en blandad stadsmiljö som ligger nära kollektivtrafik och andra kommunikationer i ett attraktivt läge vid Mälaren”

Men kommunen ser också en del frågetecken som kan bli problematiska. Stendörren som äger det mesta av marken de planerar att bygga på vill köpa mark av Botkyrka kommun för att kunna bygga 100 av bostäderna. Här finns mark som i dag är grönområden. Och delar av området ser hamnar enligt bolagets tidiga planer också inom strandskyddsgränsen på 100 meter. Detta gäller bland annat den högsta byggnaden som liknar en skyskrapa. Kommunen skriver i underlaget att grönområdena längs med sjön egentligen behöver stärkas i stället.

”I dagsläget finns det flera bebyggda områden som utgör en barriär för det gröna sambandet som löper längs vattnet. Det är svårt att se att en sådan kompakt bebyggelse som föreslås skulle kunna stärka det gröna sambandet, risken är stor att det ytterligare försvagas”

Det kan alltså mycket väl bli så att Stendörren får göra om sina planer i Fittja en del.

Gabriel Melki (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden påpekar att det är tidiga planer vi ser.

– I dag beslutar vi om att ge ett positivt planbesked och vi utgår ifrån att när planprocessen börjar så kommer utredningar att göras som visar på hur dessa aspekter ska tillvaratas samtidig som Botkyrka växer, säger han.