Bildextra: Förfallen herrgård till salu

Björksättra gård, Huddinge
Björksättra herrgård på cirka 350 kvadratmeter är till salu.
Björksättra gård, Huddinge
Det är omfattande renoveringsbehov i herrgården som består av 18 rum och 9 kakelugnar.
Björksättra gård, Huddinge
I de flesta fall finns äldre och ibland ursprungliga tapeter kvar under nuvarande tapeter.
Björksättra gård, Huddinge
Det är omfattande renoveringsbehov i herrgården som består av 18 rum och 9 kakelugnar.
Björksättra gård, Huddinge
I slutet av 1890-talet byggdes herrgården ut och kompletterades med en tornbyggnad.
Krister Florin, mäklare Huddinge.
Krister Florin, mäklare.
Pampigt men förfallet - nu ska Björksättra herrgård med 18 rum och 9 kakelugnar säljas till någon som vill ta sig an ett rejält renoveringsobjekt.
Huddinge kommun gör sig av med ödegården intill Orlången och prislappen ligger strax under fem miljoner.

En av de stora raketerna på bostadssajten Hemnet just nu är utan tvekan Björksättra herrgård alldeles intill sjön Orlången. En minut efter att annonsen lades ut på tisdagskvällen hade den 100 klick och ett fåtal timmar senare hade närmare 6 000 besökt annonsen. 

– Telefonen har gått varm. Det är många som ringer och är intresserade, säger mäklaren Krister Flodin.

Prislappen på den cirka 350 kvadratmeter stora herrgården, bestående av 18 rum, nio kakelugnar och ett tornrum, är satt till förhållandevis modesta priset 4 995 000 kronor, med då föreligger också ett omfattande renoveringsbehov.

Björksättra gård, Huddinge

– Det är en försiktig värdering som tar hänsyn till skicket. Hade huset legat långt från Stockholm hade det inte kostat mer än en krona i det skicket. Det här huset förtjänar inte heller den snabbaste och billigaste renoveringen, säger Krister Florin.

Inte bostadsrätter

Han lyfter också fram att priset reflekteras i de varsamhetsbestämmelser som finns kring förvärv av byggnader med kulturhistoriska värden. Här tillkommer ytterligare begränsningar eftersom huset ligger i ett naturreservat.

Krister Florin, mäklare Huddinge.

Krister Florin, mäklare.

– Interiört kan man göra lite vad man vill för det är inte k-märkt på det sättet. Exteriört får man också göra de förändringar som behövs. Men det finns samtidigt en osäkerhet i vad man egentligen får göra när man köper i ett naturreservat, att bygga om till bostadsrätt är troligtvis inte okej, säger Krister Flodin.

Huddinge kommun har dessutom prövningsrätt.

– Den som köper måste redogöra för kommunen vad den har för avsikt att göra. Ett bed and breakfast är kanske okej, men inte hotell och konferensverksamhet eller smålägenheter, säger han.

Skänktes till kommunen

Mangårdsbyggnaden byggdes i mitten av 1800-talet av dåvarande häradshövdingen. Fastigheten har under årens lopp uppdateras och byggts ut.

Björksättra gård, Huddinge

Henrik Tegnér, skalden Esias Tegnérs brorson, är en av de tidigare ägarna. Han köpte huset 1895 och lät bygga om och inreda det med den tidens högborgerliga inredningsideal.


Kritik mot försäljning av Björksättra gård


Huset var därefter bebott fram till år 2009. Året därpå skänktes gården till Huddinge kommun genom allmänna arvsfonden, under förutsättning att gården rustades upp.

Det visade sig vara en allt för kostsam historia för kommunen som efter dränering och en del andra akuta åtgärder har låtit gården stå orörd sedan 2013.

Det är också kommunen som nu säljer Björksättra herrgård. I höstas beslutades att huset är en av 18 fastigheter som kommunen inte anser vara av strategiskt värde att äga och därför ska säljas, efter att ha styckats av där kommunen behåller stor den av marken och sjön.

Vinsten från försäljningen delas mellan kommunen och allmänna arvsfonden.


Läs mer om varför kommunen säljer ett antal fastigheter: