Svårare att få råd med hus i Stockholm

Bostad Hushållens köpkraft för husköp är i Stockholmsregionen en av de svagaste i landet. Boindexet i Stockholm har dock gått upp med en dryg procent sedan förra kvartalet och ligger nu på 71,6, vilket är den högsta siffran sedan slutet av 2010, enligt Swedbanks boindex. Snittet i landet ligger på 116,3, vilket är en nedgång med fem procent.

Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader.