Svårare kapa föreningar

Bostad Det ska bli svårare att ”kapa” bostadsrättsföreningar.

Regeringen har beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar vilket bland annat innebär att en person som registreras som till exempel styrelseledamot eller firmatecknare för en förening ska informeras om det.

Syftet är att upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet.