Svårt att få plats i köket

Bostad Köket är ett problemområdet i hemmet. Det anser 24 procent av de personer som byggföretaget Skanska har frågat i en undersökning.

Problemet är framför allt utrymmesbrist genom att arbetsytan är för liten och att det inte finns tillräckligt med plats för förvaring. Och det kan behövas för enligt undersökningen äger ett hushåll i snitt tio köksmaskiner.