Stora bostadsutmaningar för Täby kommande år

Täby ska bygga 16 200 bostäder fram till 2035.
Täby ska bygga 16 200 bostäder fram till 2035.
Stockholms län når inte fram till bostadsmålen för 2019, rapporterar SVT Stockholm. I Täby ska 492 bostäder stå klara under 2019, det långsiktiga målet är 700.
– Det är viktigt att vi inte stirrar oss blinda på att bygga flest antal bostäder på kortast möjliga tid, säger Joachim Quiding, samhällsutvecklingschef på Täby kommun.

Enligt en sammanställning som SVT Stockholm gjort kommer 16 806 bostäder att stå klara i Stockholms län under 2019. Det är mindre än länsstyrelsens rapport, där prognosen är att 20 000 nya bostäder skulle täcka bostadsbehovet.

SVT har även tittat på hur många nya bostäder som är planerade sett till befolkning i länets kommuner – och det är stor skillnad kommunerna emellan.

492 bostäder ska stå klara i år

I Täby planeras 492 bostäder stå inflyttningsklara under 2019, det är 6,9 bostäder per 1 000 invånare, vilket placerar Täby i mitten i länet. I topp i länet hamnar Solna där 16,5 bostäder per 1 000 invånare ska stå klara i år. Längst ner hittar vi i Danderyd, där siffran är noll, och i Vaxholm, 0,8.

Joachim Quiding, samhällsutvecklingschef på Täby kommun, berättar att antalet nya bostäder 2019 följer föregående års trend.

– Det är ungefär som tidigare år, men om man jämför med tio år tillbaka är det stor skillnad. Volymen för antalet färdiga bostäder kommer att växa kommande år, säger han.

Byggtakten kommer att öka

Det långsiktiga målet för Täby är 700 bostäder i detaljplaner per år.

– Det är vad som är nödvändigt för tillväxten. Men 700 bostäder per år är ett genomsnitt och en faktor i Sverigeförhandlingen där kommunen ska bygga 16 200 bostäder fram till 2035. Det är ett stort åtagande, men också under lång tid, säger Joachim Quiding och fortsätter:

– Det är viktigt att vi inte stirrar oss blinda på att bygga flest antal bostäder på kortast möjliga tid, utan att vi bygger högkvalitativa bostäder och har en fungerande infrastruktur för Täbyborna medan vi bygger.

Två stora bostadsprojekt som just nu är i ropet är Täby Park och Roslags-Näsby, som ska ge 6 000 respektive 1 400 nya bostäder.

Fler bostadsrätter

Joachim Quiding inte säga på rak arm hur fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter ser ut för de 492 bostäder som kommer att stå inflyttningsklara i kommunen under 2019.

– Det är en blandning, men huvuddelen är bostadsrätter. Kommunens långsiktiga mål är att andelen hyresrätter ska utgöra 10-15 procent, men det kan variera över tid. I Täby Park är ungefär hälften hyresrätter i de bostadskvarter som byggs nu.