Telestaden blir försenad

Ekofria rummet och kvarteren Mårbacka och Vitsand.
Ekofria rummet och kvarteren Mårbacka och Vitsand.
Kontorshusen vid Nynäsvägen får stå kvar och görs om till bostäder.
Kontorshusen vid Nynäsvägen får stå kvar och görs om till bostäder.
Per Högdin, projektchef för Telestaden.
Per Högdin, projektchef för Telestaden.
I kvarteret Mårbacka blir det en blandning av bostäder och kontor.
I kvarteret Mårbacka blir det en blandning av bostäder och kontor.
Nya Telestaden med 3000 bostäder blir försenad. Att omvandla det historiskt värdefulla området har visat sig svårare än väntat.
Redan nu står det dock klart att ett av landmärkena blir kvar – medan ett annat kan rivas.

Byggbolagen Ikano och Rikshem ska bygga ungefär 3000 bostäder i gamla Teliaområdet – numera omdöpt till Telestaden. Byggstart redan 2018, står det på deras hemsidor. Men mycket talar för att det målet är för optimistisk.

Oväntat komplicerat

– Projektet har visat sig vara mycket mer komplext än vad vi trodde. Det är ett väldigt stort område som är kulturhistoriskt intressant i sin helhet. Man måste bland annat ta hänsyn till närheten till Nynäsvägen och det krävs investeringar från stadens sida vid Ågesta Broväg, säger Maria Tognolina, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Naturvärden och behov av parker och torg är andra frågor som måste analyseras.

Höghusen blir kvar

En analys som dock redan är klar gäller de fyra höghusen utmed Nynäsvägen. Det har länge varit osäkert om de ska byggas om eller rivas för att ge plats för helt nya bostäder. Nu är det i stort sett klart att de blir kvar – och att det blir lägenheter i dem.

– Vi ser inte att de passar som kommersiella lokaler men det går att göra jättebra lägenheter av dem, säger Per Högdin som är byggbolagens projektchef för Telestaden.

Mycket måste utredas

Många är säkert nyfikna på skisser över den nya stadsdelen, som förutom bostäder också ska innehålla kontor, handel och en eller två skolor. Enligt den numera spräckta tidplanen skulle förslaget till detaljplan ha gått ut på samråd i slutet av förra året. Än kan varken stadsbyggnadskontoret eller projektchefen svara på när det blir. Per Högdin suckar demonstrativt i telefon över de många utredningar som måste göras.

– Stadsmuseet och deras arkivarier är inblandade och så är det utredningar om partiklar, buller från Nynäsvägen och om träd som ska bevaras. Men om någon månad tror jag vi vet mer om när vi kan presentera de första skisserna, säger han.

Hänger ihop med andra byggen

Maria Tognolina på stadsbyggnadskontoret poängterar att planeringen av Telestaden också hänger ihop med andra byggprojekt i området.

– Det här är ett viktigt projekt i ett intressant område och det samspelar också med de områden som byggs på andra sidan Nynäsvägen närmare Drevviken, så vi måste också titta på vad som händer där, förklarar hon.

Vad händer med tornet?

Mitt i Söderort frågade projektchefen Per Högdin om vad som händer med några av de mer spektakulära  delarna av det gamla Teliaområdet.

1. Teletornet

– Det är ett frågetecken. Just nu finns det med i de skisser vi arbetar med. Vi vet om att det är en symbol för Farsta. Men vi vill ha en användning för det också. Det är så litet däruppe så det är svårt att göra något vettigt av det.

2. Ekofria rummet

Det ser ut som nånting på ett rymdskepp – det ekofria rummet som konstruerades i Televerkets gamla labb i ett av husen vid Nynäsvägen. Här spelades Fröken Ur in. Men nu har det gjort sitt.

– Det fyller ingen funktion idag. Där det ligger ska det bli garage så det kommer att försvinna, säger Per Högdin.

3. Gångarna under jord

Flera kilometer långa kulvertar löper i marken under och mellan de båda kontorsområdena Vitsand och Mårbacka. Här hände det att anställda brukade löpträna på luncherna.

– De gångar som löper under själva husen kommer att bli kvar. Men inte den som går mellan områdena, den fyller ingen praktisk funktion längre, säger Per Högdin.