Tyck till om Tvärbanetorget i Helenelund

Förslag till ett nytt torg mellan E4 och järnvägen.
Förslag till ett nytt torg mellan E4 och järnvägen.
Ett torg med tvärbana, 270 hyresrätter och ett högre hus – det är några ingredienser i det nya "Downtown Helenelund".
Nu är det hög tid att tycka till om planen för kvarteret Hoppet.

De flesta stadsbyggnadsprojekt fyller fler funktioner än att tillföra de bostäder och verksamheter som de innehåller. Även utrymmet mellan husen kan förändras radikalt, och de offentliga rummen i ett område kan få ett rejält lyft – eller en törn, beroende på tycke och smak.

Ett av de projekt som kan få störst påverkan på en plats i Sollentuna är kvarteret Hoppet i Helenelund.

– Det blir en stor omdaning av området, säger David Saveros, planarkitekt på stadsbyggnadsavdelningen i Sollentuna.

Tillsammans med det angränsande Kilen-området ska Hoppet förvandla ett bullerstört bostadsområde och en ödslig passage till en tätbebyggd knutpunkt som dessutom binder ihop Sollentuna och Kista.

Lite av ett ”Downtown Helenelund”.

– Det kommer att bli en ny, urban plats med ett torg kantat av stadsmässig bebyggelse, berättar David Saveros.

Marken i planområdet ägs av Sollentunahem, och de 270 föreslagna bostäderna blir följaktligen hyresrätter. Husen föreslås byggas i 1 till 16 våningar.

– Vårt huvudscenario är att planen antas under det första kvartalet 2019, även om det kan finnas en möjlighet att planen antas tidigare. Det innebär att byggarbetena kan komma igång runt 2020, vilket är nödvändigt med tanke på att Tvärbanans planerade trafikstart är 2023, säger David Saveros.

Tvärbanan och dess integration i detaljplanen har varit en stor utmaning under arbetet. För att lösa passagen under E4 behöver tunneln byggas om. Dessutom behöver marknivån sänkas med två meter.

– Den kräver större frihöjd än de bussar som går där idag, säger David Saveros.

Förslaget till ny detaljplan för kvarteret Hoppet är utställt på granskning fram till den 24 november, och går att ta del av i Turebergshusets entré samt på Sollentuna kommuns hemsida.