”Mycket troligt med väktare på fullmäktige”

Inför det extra fullmäktige på måndag.
På måndag hålls extra fullmäktige i Haninge, om modulbostäderna.
Bengt Svenander, Haninge kommuns förra kommundirektör, säger att han inte läst granskningen.
Bengt Svenander, kommundirektör i Haninge.
Haninges kommunhus.
Väktare väntas åter kallas till det extra fullmäktigemötet på måndag.
Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge
Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge.
Nya modulbostäder för nyanlända är nu på väg upp i Jordbro (bilden från Brandbergen).
Modulbostäder för de nyanlända delar Haningeborna.
Haninge kommun förbereder sig åter på ett fullmäktigemöte med väktare, när boendeplanen för de nyanlända till slut ska klubbas på måndag. Här reder Mitt i Haninge ut läget och några av förutsättningarna.

Förra fullmäktigemötet i Haninge blev välbesökt.

Runt 150 personer hade kommit till kommunhuset, och till en början rådde irritation när de flesta, merparten kritiska mot de omtalade modulbostäderna, inte fick plats i fullmäktigesalen utan hänvisades till tv-skärmen utanför.

Kommunen ställde in det årliga Lucia-tåget med anledning av det, som man såg av manifestation mot modulbostäderna.

På mötet sköts till slut beslutet om modulbostäderna upp, till ett extra fullmäktige nu på måndag (19 december).

Det här är vad som nu sker:

M, SD och fullmäktiges två politiska vildarna röstade igenom en återremiss av ärendet. M och SD har i höst helt velat stoppa mottagningen, i M:s fall tills riktiga bostäder finns för nyanlända i Haninge.


Läs mer: Haningemoderaterna: ”Bostadsministern far med osanning så det visslar om det”


I minoritetsåterremissen vill M och de politiska vildarna, med stöd av SD, få reda på hur urvalet av platser gått till och, vilka fler markområden som varit aktuella.

Man vill också ha svar på hur kommunikationen med berörda invånare förts och få en konsekvensanalys över hur modulbostäderna kommer påverka omgivningen och den kommunala verksamheten.

Samt en djupgående analys över hur kommunens kostnader för försörjningsstöd påverkas efter att den nyanlända förlorar sin etableringsersättning.

Såväl SD som M har hållit en hård ton i årets flyktingdebatter i Haninge.


Läs mer: Bostadsministern sågade Haningemoderaterna i SVT:s ”Agenda”


Men båda partierna har alltså nu röstat igenom en återremiss som tar fasta på att ärendet med bostäder för nyanlända ska kompletteras med medborgardialog för förankring, Attefallshus på privata fastigheter, ersättningsmöjligheter för att ta emot nyanlända i hemmet, och ”hittelön för placeringar av barn och familjer samt tillfälliga boenden”.

– De tycker att de här punkterna behöver utredas och belysas. Frågorna som finns i minoritetsåterremissens motivering ska vi lämna någon form av svar på. När ärendet nu kommer upp ska det finnas med en skrivning, och sedan behöver ju den nya, kompletterade boendeplanen godkännas av fullmäktige först och främst, säger Bengt Svenander, kommundirektör i Haninge, och en av ingenjörerna bakom boendeplanen om de 368 modulbostäderna.

Många svenska kommuner har tvingats till modulbostäder i år.

I Haninge skulle det inte bli så, var kommunledningens plan.

Strategin med vanliga bostäder via socialtjänstens försorg och privata hyresvärdar, var bättre och skulle räcka, menade man.


Läs mer: Lucia i fullmäktige ställdes in – på grund av manifestation mot modulbostäder


Så sent som i september slog man fast att de 20-tal modulbostäder man byggt i Brandbergen i början av året skulle vara de enda.

Men bostäder har inte kommit fram i tillräckligt hög takt.

Anvisningstalen för 2017 tycks även ha överrumplat kommunen.

De tio platserna för de 368 modulbostäderna runt om i Haninge togs fram under kort tid.

 

Det är nu under hösten vi jobbat med att ta fram platserna
Bengt Svenander, kommundirektör i Haninge

 

Det var inte bara på det senaste fullmäktigemötet som missnöjda Haningebor kom för att höra om kommunens flyktingplaner.

Fullmäktigemötet var lugnt i jämförelse med det informationsmöte som hölls i Vendelsömalmsskolans aula i februari i år, om ett planerat boende för 30 ensamkommande flyktingbarn intill skolan.

Nyanlända.

Tio platser är aktuella för de 368 modulbostäderna.

 

Då kom runt 700 personer och stundtals var det mycket hätsk och hotfull stämning.

De styrande politikerna på scenen avbröts när de skulle förklara hur de jobbar med HVB-hem.

Flera åhörare sade högt rätt ut att de skulle riva boendet så fort det var byggt.

Väktare var på plats. Polispatruller tvingades rycka ut.

Kommunen backade från planerna.

Den 13 maj, direkt efter att bygglovet blivit klart för ett HVB-hem i Krigslida i Tungelsta, utsattes fastigheten för ett mordbrandsförsök och en flintastek kletades på brevlådan.

I kvarteren fanns falsifierad information uppsatt om att huset skulle bli en flyktingförläggning.

I själva verket handlade det om ett HVB-hem för sju ensamkommande barn.

Men under året har flera hundra protester mot HVB-hem och modulbostäder inkommit till Haninge kommun. Moderaternas omtalade flygbladskampanj har sannolikt legat bakom många av protesterna de senaste veckorna mot modulbostäderna.

Men Bengt Svenander vill inte säga att flyktingmotståndet i Haninge varit större än på andra håll i Stockholm.

– Nej, men det är jättesvårt att värdera en sådan fråga. Detta är en fråga som diskuteras i alla kommuner. Jag ser det inte som onaturligt det vi sett i Haninge, säger han.


Läs mer: Beslutet om modulbostäderna skjuts upp till extra fullmäktige


Det blir dock – återigen – väktare på det extra fullmäktige på måndag, av allt att döma.

För att hålla koll på säkerheten. Mötet börjar klockan 13.

– Exakt vad vi gör får vi se, men det är mycket troligt att vi har väktare på plats igen, säger Bengt Svenander.

Martina Mossberg (M), oppositionsråd, berättar för Mitt i Haninge vad det är moderaterna egentligen vill med det sin återremiss:

– Vi moderater står fast vid nej till modulbostäder. Vi vill få kompletterande uppgifter, en ordentlig konsekvensanalys och en långsiktig ekonomisk redovisning av ärendet. Men sen är jag ytterst tveksam till om man hinner få fram det vi efterlyst till det mötet. Jag är orolig att det blir fler bristfälliga underlag och att det här fortsätter utan dialog med Haningeborna, säger hon.


Läs mer: Modulbostäderna splittrar Haningeborna


Just tidig dialog med grannar är något Haningemoderaterna menar varit en stor brist i kommunledningens hantering i höst.

Men när Mitt i undersöker saken är det sällsynt att kommuner i länet i tidigt skede inbjuder till dialog vid modulbostadsbyggande.

Först i bygglovsskedet brukar grannarna informeras.

 

Fakta

Så fördelas flyktingarna

Stockholms län ska ta emot och ordna boende åt 7 000–9 000 nyanlända med uppehållstillstånd.

Stockholms stad tar emot flest, 3 460, följt av Nacka på 469, Huddinge 417, Solna 385 och Haninge 359.Saken regleras enligt den nya bosättningslagen.

2014 ordnade Haninge inte bostad till en enda nyanländ, 2015 ordnade man boende till 20. Vid slutet av oktober hade Haninge hittills i år ordnat bostäder åt 122 nyanlända. När vi summerar 2016 väntas man ha kunnat ordna bostad till strax över 200. Kravet från Migrationsverket för 2016 är 253.

Källa: Regeringen, länsstyrelsen, Haninge kommun

 

Men undantag finns.

I Botkyrka har till exempel kommunen i år valt att bjuda in kommunborna till att föreslå platser för modulbostäder.

Det minskar troligtvis antalet överklaganden för kommunen, men i gengäld kan kommunens socialtjänst tvingas böja sig och acceptera platser för modulbostäderna som man inte tycker är bra.

Av de 368 planerade modulbostäderna i Haninge väntas de 56 modulbostäderna i skogsområdet vid Häggvägen i södra Handen uppföras först.

Ärendet har redan varit uppe i kommunstyrelsen.

Platsen ligger intill de 200 nya ungdomsmodulbostäderna längs Gamla Nynäsvägen.