Tummen upp för de sju nya bostadshusen i Farsta strand

Sju bostadshus planeras vid Magelungsvägen-Ullerudsbacken, Farsta strand. Här är hus i själva korsningen
Det planerade huset i korsningen Magelungsvägen–Ullerudsbacken
Det är en bra idé att bygga sju bostadshus längs Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand.
Det tycker Farsta stadsdelsförvaltning, som dock anser att p-frågan är "bekymmersam".

Som Mitt i tidigare har berättat vill staden bygga sju bostadshus i korsningen Magelungsvägen-Ullerudsbacken. Totalt planeras 335 nya lägenheter, och en ny förskola.

Det är en stor förändring, och i stort sett är den bra. Det tycker Farsta stadsdelsförvaltning, som nu arbetat fram ett remissvar till stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.

Läget är utmärkt för nya bostäder inte minst för att både tunnelbana, pendeltåg och busstrafik finns på nära håll, anser förvaltningen.

”Kan leda till parkeringskaos”

Däremot är man bekymrad över parkeringssituationen. Varken garage eller nya p-platser planeras. I stället förväntas ett tidigare beslutat parkeringshus på andra sidan Magelungsvägen lösa parkeringsbehovet.

”I bästa fall kan detta innebära att de som flyttar till området är inställda på att i stor utsträckning åka kollektivt och vid behov använda sig av bilpool eller hyra bil. I värsta fall kan det leda till parkeringskaos”, skriver förvaltningen.

Kritik mot att grönska försvinner

Förslaget till detaljplan var ute på samråd den 12 februari–26 mars 2019. Cirka 60 Farstabor kom till samrådsmöte den 5 mars. De kritiserade framför allt bristen på p-platser och det faktum att gröna ytor ska byggas bort.

I detaljplaneförslaget föreslår man trädplanteringar på båda sidor om Magelungsvägen, som ”grönkompensation”. Bra men inte tillräckligt, tycker stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen vill också att en belyst gångväg anläggs ner mot grönområdet vid Magelungen.

”Bra med kaféer och butiker”

I husens bottenvåningar planeras för butiker, kaféer och andra verksamheter. Eftersom det kommersiella utbudet i Farsta strand är magert blir det välkomna tillskott, tycker förvaltningen.

Slutligen välkomnar förvaltningen förslaget att ta bort den västra tunneln vid Magelungsvägen och ersätta den med ett övergångsställe med signaler, vid pendeltågsbron. Det blir tryggare, anser man.

Stadsdelsnämnden väntas anta förvaltningens förslag till remissvar vid sitt möte den 11 april. Det skickas sedan till stadsbyggnadsnämnden.

Sju bostadshus planeras vid Magelungsvägen-Ullerådsbacken, Farsta strand. Här hus på Magelungsvägen

Så här kan Magelungsvägen se ut i framtiden. Illustration: TMRW/Rits Arkitekter