Tureberg kan få Sveriges högsta trähus

Nytt trähus planeras i Tureberg i Sollentuna
Landets största trähus kan byggas i Tureberg i Sollentuna.
Västra Tureberg kan få 86 nya lägenheter och landet största trähus på 17 våningar. Sollentunahem AB vill bygga och kommunen välkomnar planerna.

Det är boende vid fastigheterna Traktören 6-13, i mellersta och södra delen av Malmvägen, som kan få se det höga trähuset ta form på gården. Det vill säga om planerna antas i kommunfullmäktige under våren 2018.

Ett nytt och spännande landmärke i Tureberg

Dessutom kommer befintliga bostäder i Tureberg få utbyggnad på taken i form av små radhus med 86 lägenheter.

Tanken är att radhusen kommer att ha en våning med loft och tillgång sker via befintliga trapphus och hissar. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att gå vidare med Sollentunahems ansökan. Och ordförande i stadsbyggnadsnämnden Thomas Aldenfors (M) välkomnar förslaget.
– Västra Tureberg står inför en omfattande uppgradering med bostäder, kontor och både kommersiell och social service. Detta är bra för västra Tureberg och för hela Sollentuna, säger han i ett pressmeddelande från kommunen.

Från Sollentunahems sida ser man positivt på att området får olika typer av boende.
– Vi tror att det här dels kan vara en del i att uppfylla de mål vi har kring nya bostäder men också ett sätt att göra området mer attraktivt och trevligare att bo i. Parallellt arbetar vi också mycket med social hållbarhet och trygghet i området som också är viktigt för en attraktiv boendemiljö, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i AB Sollentunahems styrelse.

Tillsammans med Gustav Appell Arkitektkontor har förslagets arbetats fram under hösten och den nya bebyggelsen ska komplettera den befintliga på ett trevligt sätt, enligt Emelie Samuelson, fastighetsutvecklingsansvarig på Sollentunahem.
– De små trähusen på taken tillsammans med det högre huset, som vi också skissar på att ha i trä, kommer att bli ett nytt och spännande landmärke i Tureberg, säger hon.

Detta är bra för västra Tureberg och för hela Sollentuna

Trafikbuller från järnvägen, brandskydd och parkering är frågor som de involverade kommer att titta mer på under detaljplanearbetet. Planen beräknas att lämnas till kommunfullmäktige för antagande under våren 2018.