Haninge tvingas bygga 400 modulbostäder – kraftig ökning av nyanlända 2017

Modulhus för flyktingar i Haninge - Haninge ser ut att nå bostadsmålet för nyanlända m. uppehållstillstånd På bild Ari samt grannen Sabhi som bägge bor i modelhus.
De 21 modulbostäderna i Brandbergen skulle bli de enda för nyanlända i Haninge, enligt kommunen, men nu tvingas man snabbt uppföra 400 till.
Haninge kommun anvisas att ordna boende åt 359 nyanlända med uppehållstillstånd 2017. Kommunen väljer nu drastiskt att byta boendestrategi. Man lyckas inte hitta tillräckligt med lägenheter, och bygger nu 400 modulbostäder på tio olika platser i kommunen.

Det är nu klart att Haninge 2017 anvisas att ordna boende åt 359 nyanlända med uppehållstillstånd. Det är en ökning för Haninge med 106 boendeplatser jämfört med 2016, och den gör att Haninge 2017 tillhör de fyra kranskommuner som tar emot flest nyanlända.

Bara Nacka (469), Huddinge (417) och Solna (385) tar emot fler nästa år utanför Stockholms stad.

De nya fördelningstalen gör att Haninge nu väljer att bygga modulbostäder. I snabb takt ska omkring 400 boendeplatser ordnas, fördelat på tio olika platser över kommunen. Kommunen kan helt enkelt inte längre lösa anvisningarna genom lägenheter. De 400 modulbostäderna, en boendeform som från början var kommunens fjärdehandsval i sin boendeplan, uppförs genom tillfälligt bygglov.

– Utifrån de nya fördelningstalen kan vi konstatera att det går för långsamt för oss att komma upp i tillräckligt antal bostäder. Vi måste prioritera upp strategi nummer fyra. Man har nu tittat på all mark som kommunen disponerar och tittat på de platser där man med relativ enkelhet kan få upp bostäder. Enligt dagens beräkningar handlar det om omkring 400 bostäde, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Modulbostäderna kan på sina håll kombineras med ungdomslägenheter, enligt Meeri Wasberg. Hon säger också att kommunen alltjämt jobbar kvar med strategierna att lösa anvisningstalen med vanliga lägenheter.

– I slutändan behöver vi kanske inte använda alla dessa tio platser. I den bästa av världar behöver vi bara använda oss av våra två första strategier (ordna fram hyreslägenheter, via egna beståndet, privata bostadsföretag eller privatpersoner red anm), men nu prioriterar vi upp strategi fyra (modulbostäder, red anm) för att fixa detta, säger hon.

Meeri Wasberg menar att det är viktigt att det finns en ”småskalighet” i detta, och inte för stora boenden på en och samma plats, säger hon.
– Vi är övertygade om att det blir bättre.

Modulbostäderna ska nu uppföras på tio olika platser. I Tungelsta, Handen, Västerhaninge, Vendelsö, samt två olika platser i Jordbro och fyra olika platser i Brandbergen/Vendelsömalm. Kommunen kommer försöka få upp bostäderna så fort som möjligt.

Mitt i Haninge har tagit del av tjänsteskrivelsen om bostadsplanen till socialnämndens politiker, som med kort varsel kallades till ett extra sammanträde under tisdagen. Skrivelsen är fylld med stavfel sida upp och sida ner, och politikerna tycks ha kallats in väldigt fort.

Läs mer: 200 nyanlända får boende i Haninge 2016 – kommunen når ändå inte upp till kravet

Ärendet ska nu upp i kommunstyrelsen, innan fullmäktige tar beslut 5 december.

– Hade vi inte fått upp det i decemberfullmäktige hade vi fått upp det först i mitten på februari. Då tappar vi tre månader, säger Meeri Wasberg.

Den politiska kommunledningen (S, MP, C) i Haninge har hittills haft en överenskommelse med V, L och RS i migrationsfrågan, och man har majoritet för förslaget, oavsett hur KD och de två politiska vildarna ställer sig till frågan.

 

SD och M säger dock nej till både boendeplanen och anvisningstalen. M begär dessutom att kommunstyrelsen meddelar Migrationsverket att Haninge inte längre kommer att följa fördelningstalen som tas fram, utan att Haninge bara ska ta emot flyktingar i den takt man lyckas ta fram bostäder.

– Haninge bidrar med flest bostäder bland Stockholms kommuner, och vi har möjliggjort för många flyktingar att få bostad i vanliga bostadsbeståndet och det ska vi fortsätta göra. Vi tar vårt ansvar, men vi ska inte förstöra bostadsutvecklingen med tillfälliga modulbaracker. Migrationsverket slussar ut människor utan att kommunerna kan ta emot dem, där resonerar vi i moderaterna i Haninge precis som Ekerö, säger Martina Mossberg (M), oppositionsråd.

Men vad ser du är problemet med tillfälliga modulbostäder i Haninge?

– Det är inte bra för integrationen, säger Martina Mossberg.

Är det inte ett problem att Haninge inte längre är överens över blocken i migrationsfrågan?

– Det är klart att det inte är bra, men S är inte villiga att lyssna för fem öre. De har bestämt sig för att göra allt för att hjälpa regeringen med tvångslagstiftningen. Stockholmsregionen får ta emot 31 procent av de nyanlända, trots att vi bara utgör 22 procent av befolkningen, säger Martina Mossberg.

Enligt KD:s gruppledare Marie Litholm kommer KD tidigast på tisdag tag ställning i frågan. Hon säger att partiet precis haft ett extra gruppmöte med anledning av ärendet.– Det väcktes ett antal frågeställningar i gruppen och det kändes inte okej att stressa fram ett beslut i en så stor fråga. Vi vill få tid att få svar på några frågor som bland annat rör finansiering, dialog och tillgång på modulbostäder. Vi vill inte fatta ett sånt här beslut utan att göra ett väl avvägt ställningstagande, säger Marie Litholm (KD).

Under 2016 har Haninge bara behövt använda sig av 21 modulbostäder av de 250 man ordnat boende åt, modulerna är placerade i Brandbergen.

Och det är en drastisk helomvändning Haninge kommun nu gör.

Så sent som i september i år konstaterade socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) för Mitt i Haninge att det inte blir några fler moduler för nyanlända i Haninge.

– Att ordna mark och tillfälliga bygglov för modulbostäder tar tid och kan bli väldigt dyrt. Och ur integrationssynpunkt blir det ofta ”utpekat”. Vi satsar på blandade, utspridda boenden i stället, sade Petri Salonen då.

 

Fakta

Det här styr antalet nyanlända

Fördelningen av nyanlända till kommunerna i landet baseras på vilka förutsättningar som finns när det kommer till arbetsmarknad och befolkningsstorlek. Man tittar också på hur stort det sammantagna mottagandet har varit av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Totalt ska Stockholms län under 2017 ta emot och ordna med boende åt 8 781 nyanlända, som beviljats uppehållstillstånd.

Stockholms stad tar emot flest med 3 460 nyanlända, följt av Nacka på 469, Huddinge med 417, Solna med 385 och Haninge på 359. Saken regleras enligt den nya bosättningslagen. De nyanlända för 2017 kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden.

År 2014 ordnade Haninge inte bostad till en enda nyanländ, år 2015 ordnade man boende till 20 personer och under år 2016 väntas man ha kunnat hjälpt strax över 200 personer.

Fördelningen av nyanlända till kommunerna i landet baseras på vilka förutsättningar som finns när det kommer till arbetsmarknad och befolkningsstorlek. Man tittar också på hur stort det sammantagna mottagandet har varit av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Tidigare i höstas har socialnämnden uppgett för Mitt i att de statliga så kallade välfärdsmiljarderna, 43 miljoner i Haninges fall, helt täcker kommunens boendekostnader för de nyanlända under de två åren de får övergångsboende. Därefter är tanken att de nyanlända kan leva och betala hyra genom egen försörjning, eller genom ersättning från försäkringskassan, och på så sätt inte belasta kommunernas ekonomi.

Källa: Källa: Regeringen, länsstyrelsen, Haninge kommun

Det var i september 2015 som socialnämnden fastställde en plan för anskaffningen av bostäder. Förstahandsvalen är alltjämt en lägenhetspool där kommunens oanvända lägenheter samt inhyrning av lägenheter i befintliga hyresbeståndet, andrahandsvaletet är inhyrning av enskilda lägenheter eller blockförhyrning av lägenheter.

Först fjärdehandsalternativet är enligt planen modulbostäder, men nu blir detta i praktiken förstahandsvalet 2017. Kommunen väljer alltjämt att inte avsätta pengar för att köpa in bostadsrätter.

Meeri Wasberg (S) är tydlig i att Haninge inte är nära ”Ekerölinjen”.

– Fördelningstalen är ju framtagna utifrån ett antal parametrar, det betyder att det är så rättvist som det kan vara. Det finns ju kommuner som tycker att det är hutlöst att man inte tagit hänsyn till boendesituationen i kommunen. Visst är det en utmaning även i Haninge, men det är på sätt och vis likadant för alla kommuner i Stockholmsregionen, säger hon.

– Vi har alla uppgiften att hjälpas åt och jag tycker på ett sätt att det är tydligt nu. Alla kommuner måste hjälpas åt, till skillnad från förut då det var ett väldigt tryck på några enstaka kommuner.

Meeri Wasberg menat att det finns en tydlig majoritet i fullmäktige när det handlar om att ta ansvar, säger hon.
– Där har vi ju haft några ärenden uppe. Jag hoppas, jag tror, att de partier som ställt sig bakom den välkomnande attityden också är med och beslutar om detta. Det gäller både L och KD. De har valt att faktiskt vara öppna och ansvarstagande.