”Uppdatera bullerregler”

Bostad Reglerna för buller behöver uppdateras. Det anser länsstyrelsen i Stockholm som tillsammans med de övriga länsstyrelserna har skrivit till regeringens bullerutredare med förslag på förbättringar.

Normerna sätter i dag käppar i hjulen för planer på nya bostadsområden, framför allt är orsaken den ofullständiga och spretande lagstiftningen, anser de.

Ett av förslagen är att samordna plan- och bygg­lagen med miljöbalken, skriver länsstyrelsen.